PIENIĄDZE NA DOPOSAŻENIE LOKALNYCH OSP

Osiem Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Ostróda zostało zakwalifikowanych do dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w konkursie „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” – Mały Strażak na łączną kwotę 169 303, 44 zł.

SPECJALISTYCZNY SPRZĘT DLA NAJMŁODSZYCH ZE SZPITALA DZIECIĘCEGO

Specjalistyczne łóżka dla najmłodszych pacjentów, zestaw mikronarzędzi wykorzystywanych w chirurgii szczękowo-twarzowej czy cieplarka do podgrzewania płynów infuzyjnych – to tylko niektóre z bardzo potrzebnych rzeczy, jakie olsztyńskiemu Szpitalowi Dziecięcemu przekazało dziś (14 czerwca) Stowarzyszenie „Pomoc i Wsparcie Dzieciom w Chirurgicznym Szczękowo-Twarzowym i Rekonstrukcyjnym Leczeniu Wad Twarzoczaszki”.