AWANSE W LOKALNEJ OŚWIACIE

Starosta Ostródzki, 11 września br. wręczył w obecności Zarządu Powiatu w Ostródzie akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielom, którzy w dniach 9 i 10 sierpnia br. zdali w Starostwie Powiatowym w Ostródzie egzaminy na kolejny stopień nauczycielskiego awansu. Awansowani nauczyciele w obecności Zarządu Powiatu w Ostródzie złożyli uroczyste ślubowanie.

STAROSTA I KOMENDANT OMAWIALI KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

We wtorek, 09 stycznia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie odbyło się, pierwsze w tym roku, spotkanie robocze Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie- nadkom. Marcina Danowskiego ze Starostą Ostródzkim – Andrzejem Wiczkowskim. Celem spotkania było zdiagnozowanie oczekiwań społeczności lokalnej oraz wspólne wypracowanie rozwiązań, które przełożą się na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu ostródzkiego. W trakcie […]