NOWY DOWÓDCA OSTRÓDZKIEGO ”STRZELCA” Z WIZYTĄ W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI

Działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania. Przygotowywanie młodzieży do służby wojskowej, służby w formacjach takich jak Policja czy Straż Graniczna, a także do innych służb mających wpływ na szeroko rozumiane bezpieczeństwo publiczne oraz wychowywanie członków Związku w duchu patriotycznym to tylko niektóre z celów Związku Strzeleckiego „Strzelec” w Ostródzie.