W ŁUKCIE I MOSTKOWIE OCIEPLĄ SZKOŁY

W dniu 30.01.2017 r.  Gmina Łukta złożyławniosek o dofinansowanie projektU „Termomodernizacja Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Łukcie”. Projekt dotyczy budynku szkoły w Łukcie i budynku szkoły w Mostkowie. Zakres inwestycji obejmuje: – docieplenie ścian i stropodachów, – wymianę nieszczelnej stolarki okiennej i drzwiowej, – -modernizację instalacji centralnego ogrzewania (wraz z wymianą kotła na biomasę w Mostkowie), […]