W WOJEWÓDZTWIE ROZWIJAJĄ SIĘ KLASTRY ENERGII

Klastry energii to porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze i jednostki samorządu terytorialnego dotyczące wytwarzania i zrównoważenia zapotrzebowania, dystrybucji  lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub innych źródeł, na obszarze nie przekraczającym granic jednego powiatu lub 5 gmin.