NAPOLEON W OSTRÓDZIE – HISTORIA ZAWARTA W OBRAZIE

Jedną z atrakcji ostródzkiego muzeum jest kopia obrazu autorstwa Marie Nicolasa Ponce-Camus’a (1778 – 1839) „Napoleon użyczający łask mieszkańcom Ostródy. Marzec 1807″ – obrazu uważanego za jedno z najlepszych płócien tego w sumie przeciętnego francuskiego malarza epoki klasycyzmu. Dla nas, ostródzian, malowidło to jest o tyle cenne, że utrwala pewien przykry epizod z pogmatwanych dziejów […]