WODA W ŁUKCIE I POBLISKICH MIEJSOWOŚCIACH NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie wydał w dniu wczorajszym komunikat, że woda ze Stacji Uzdatniania Wody w Łukcie nie nadaje się do spożycia. Komunikat dotyczy mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej w następujących miejscowoścach: Molza, Dąg, Plichta, Wynki, Pupki, Tabórz, Worliny, Spórka, Łukta, Ramoty, Nowe Ramoty, Komorowo, Pelnik, Chudy Dwór, Kozia Góra. Komunikat obowiązuje do […]