NA LITWIE RADOŚNIE I TWÓRCZO

Od 22 do 25 maja w ramach kontynuacji projektu „Ostróda – Wileńszczyzna – ludzie i losy” 36 osobowa grupa uczniów z ostródzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Petöfi, przedstawicieli wileńskich rodzin oraz nauczycieli gościła w partnerskiej podwileńskiej polskiej Szkole Technologii, Biznesu i Rolnictwa w Białej Wace.