WYSOKOŚĆ RENTY SOCJALNEJ WZRASTA OD 1 WRZEŚNIA

Od 1 września wzrasta wysokość renty socjalnej. Będzie to kwota 1029,80zł. Do końca września świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od czerwca br. Aby otrzymać podwyższone świadczenie nie trzeba składać wniosku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych podniesie je automatycznie. Na terenie działania elbląskiego oddziału ZUS, rentę socjalną w sierpniu pobierało ponad 4,3 tys. osób.