“KONSTYTUCJA BIZNESU” DLA OSÓB ZAKŁADAJĄCYCH FIRMĘ

Chcesz założyć firmę? Zobacz, jakie przywileje daje ci „Konstytucja biznesu”, która obowiązuje od 30 kwietnia.

“Konstytucja biznesu” to zbiór ustaw, ułatwiających prowadzenie działalności. Duże ułatwienia czekają na osoby, które dopiero chcą otworzyć działalność lub wracają do jej prowadzenia po długiej przerwie. Najważniejszą z nich jest tzw. „ulga na start”.

 Nowi przedsiębiorcy, którzy założyli działalność 30 kwietnia lub później, będą przede wszystkim zwolnieni z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwszych 6 miesięcy. Z ulgi tej mogą skorzystać osoby otwierające własny biznes po raz pierwszy lub te, które prowadziły już kiedyś ale przerwa od dnia wyrejestrowania do dnia ponownego zgłoszenia wynosi minimalnie 60 miesięcy. Nie mogą one, wykonywać tej działalności na rzecz byłego pracodawcy. Za datę początkową w tej sytuacji uważamy dzień faktycznego rozpoczęcia prowadzenia działalności. Jeżeli przedsiębiorca zrezygnuje z korzystania z ulgi na start, będzie mógł zrobić to ponownie po upływie 60 miesięcy od dnia zakończenia lub zawieszenia działalności. Musimy pamiętać, że zawieszenie  działalności nie powoduje przerwania „ulgi na start”. Osoby, które skorzystają z „ulgi na start” nie są uznawane za osobę prowadzącą działalność w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach społecznych. Przedsiębiorca taki będzie podlegał obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu (zgodnie z zasadami dla osób prowadzących działalność pozarolniczą). Wysokość opłacanej składki na to ubezpieczenie wynosi w 2018 roku 319,94 zł. Dla takich osób powstał nowy kod ubezpieczenia – 05 40.

Z „ulgi na start” korzysta jedynie nowy przedsiębiorca oraz wspólnik spółki cywilnej. W przypadku osób z nim współpracujących, czy zatrudnionych pracowników obowiązują normalne zasady zgłaszania do ubezpieczeń. Ulga w opłacaniu składki na ubezpieczenia społeczne dotyczy jedynie osoby prowadzącej działalność. Po zakończeniu 6 miesięcznego okresu „ulgi na start’, przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z „preferencyjnego ZUS-u”, czyli małego ZUS-u przez kolejne 24 miesiące. Liczony będzie od dnia następnego po zakończeniu „ulgi na start”. W przypadku rezygnacji z „ulgi”, okres ten będzie liczony od dnia następnego wskazanego we wniosku o objęcie ubezpieczeniami społecznymi. Termin 6 i 60 miesięcy liczony jest w miesiącach kalendarzowych, np. jeśli działalność rozpoczęta jest w trakcie miesiąca, miesiąca tego nie bierzemy pod uwagę do liczenia terminów.

Nowe przepisy umożliwiają również prowadzenie działalności bez rejestracji, czyli bez wpisywania do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).  Warunkiem jest osiąganie przychodu z działalności nie większego niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dotyczy to, małych działalności zarobkowych, np. handlu lub usług dorywczych. Na działalność taką nie może być nałożony obowiązek posiadania koncesji, czy licencji. Osoba wykonująca ją nie może w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzić działalności gospodarczej oraz wykonywać jej w ramach spółki cywilnej. Jeśli wystąpi przekroczenie przychodu powyżej połowy minimalnego wynagrodzenia, wówczas uznawana będzie za działalność gospodarczą. Nastąpi to od dnia, w którym doszło do przekroczenia przychodu i wówczas należy zarejestrować działalność. Musimy pamiętać, że osoba prowadząca nierejestrowaną działalność nie ma żadnego ubezpieczenia – ani społecznego, ani zdrowotnego. Nie skorzysta więc ze świadczeń ubezpieczeniowych.

1 comments

Założenie biznesu to mały ułamek tego co czeka delikwenta. Jeśli ktoś ma dobry pomysł na biznes, to nic go nie powstrzyma od założenia firmy. Te ułatwienia mają na celu zachęcenie wszystkich nieudaczników, niezdecydowanych i nieświadomych co ich czeka. Po roku kontrola, kara, odsetki (no bo taki głupol nie wie w co zabrnął). Czyli scenariusz dobrze znany – nie chodzi o rzeczywiste ułatwienia, lecz o tzw. świeżą krew podatkową (mówiąc krótko: o następnych frajerów).
SAM TO PRZECHODZIŁEM. Wreszcie po 30 latach działalności właśnie tej EKIPIE udało się mnie wykończyć – gratulacje dla Psycholi i Skur….nów.

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.