ZNACZENIE ELASTYCZNOŚCI W MIEJSCU PRACY – O CZYM WARTO WIEDZIEĆ?

Elastyczne podejście do pracy i do pracownika – tego rodzaju enigmatyczne stwierdzenie pojawia się w wielu ogłoszeniach publikowanych przez pracodawców. Niemniej jednak nie w każdym przypadku oznacza ono to samo. Jak należy rozumieć elastyczność w miejscu pracy? Dlaczego jest ona tak ważna dla pracowników?

Czym jest elastyczność w miejscu pracy?

Elastyczność w miejscu pracy przejawia się odejściem od sztywno ustalonych zasad i reguł. Dobrym przykładem jest tutaj elastyczny czas pracy – pracodawca może ustalić, że każdy pracownik wykonuje obowiązki w godzinach 8–16.00, ale ma również prawo dopuścić rozpoczęcie pracy pomiędzy godzinami 7.00 a 12.00 i zakończenie pomiędzy godzinami 15.00 a 18.00. Oczywiście, elastyczne zasady muszą być zgodne z przepisami Kodeksu Pracy, nie mogą również godzić w uprawnienia pracowników.

Jak przejawia się elastyczność w miejscu zatrudnienia?

Pracodawcy i rekruterzy odmieniają słowo „elastyczność” przez wszystkie przypadki. Pojawia się w większości ogłoszeń o pracę, co można zauważyć, przeglądając dowolne oferty, np. https://www.aplikuj.pl/praca/ostroda. Niemniej jednak może ona odnosić się do różnych aspektów zatrudnienia. Najczęściej dotyczy:

  • godzin pracy,
  • sposobu ustalania miesięcznego wynagrodzenia,
  • miejsca pracy,
  • warunków zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie, kontrakt B2B),
  • wyboru dodatkowych benefitów pozapłacowych.

Pracodawca powinien jasno określić, jak rozumie elastyczne podejście do pracy i czym ta elastyczność będzie się przejawiać. Warto jednak pamiętać, że w każdym zakładzie tak zwane elastyczne godziny pracy czy warunki zatrudnienia mogą być rozumiane nieco inaczej. Czasami pracodawcy dopuszczają możliwość rozpoczęcia pracy w różnych godzinach, w innych miejscach dozwolone jest realizowanie zadań w godzinach zmiennych, byle tylko zmieścić się w tygodniowym wymiarze czasu pracy. Elastyczność jest więc zagadnieniem wieloaspektowym i skomplikowanym, dlatego pracodawca jasno powinien określić, jakie zasady wprowadza w swojej firmie. Co istotne, przepisy nie regulują elastycznego podejścia do zatrudnionych i do pracy, dlatego ową elastyczność najczęściej rozpatruje się w kontekście benefitu pracowniczego.

Dlaczego elastyczność w miejscu pracy jest tak ważna?

Zaoferowanie pracownikom elastycznych warunków pozwala spełnić ich oczekiwania, a tym samym pozyskać dobrych specjalistów. Elastyczność jest również odpowiedzią na potrzeby potencjalnych pracowników, którzy ze względu na sztywne warunki nie byliby w stanie podjąć zatrudnienia. Niemniej jednak poszczególne rozwiązania wymagają uregulowania w przepisach wewnątrzzakładowych. Pracodawca musi określić, które z nich dopuszcza i na jakich zasadach będzie rozliczał pracowników. Może również zawrzeć z pracownikami umowy, w których określi na przykład godziny pracy oraz metodę ich ustalania. Szeroko rozumiana elastyczność przynosi więc dużo korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom, ale z drugiej strony stanowi spore wyzwanie dla obu stron. „Elastycznie” nie oznacza bowiem „na swoich zasadach” ani „odrębnie dla każdego pracownika”. Warto też pamiętać o konieczności bycia na bieżąco z trendami obowiązującymi na rynku pracy. Elastyczne godziny to dziś już niemal standard, natomiast nowością staje się możliwość pracy z dowolnego miejsca w kraju (uregulowane w kodeksie pracy). To od pracodawców i pracowników zależy, jaki trend będzie następny.

 

 

artykuł reklamowy

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.