POLICYJNE PODSUMOWANIE ROKU 2018

Wczoraj (20.02.2019r.) w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie odbyła się odprawa roczna ostródzkich policjantów. Podczas spotkania omówione zostały wyniki pracy funkcjonariuszy oraz zrealizowane przez nich przedsięwzięcia. W odprawie uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek.

Uroczystą odprawę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Ostródzie nadkom. Marcin Danowski. Szef ostródzkich policjantów omówił wyniki pracy policjantów w minionym roku. Podkreślił dużą aktywność funkcjonariuszy w wielu płaszczyznach ich funkcjonowania, oraz podziękował za miniony rok służby. Nie zapomniał również o dobrej współpracy z władzami samorządowymi oraz płynącego z ich strony wsparcia dla działań i inicjatyw podejmowanych przez Policję.
Nadkom. Marcin Danowski podczas omawiania wyników poszczególnych pionów podkreślił, iż wyniki pracy policjantów są lepsze niż w roku 2017. Jeżeli chodzi o pion kryminalny to zwiększyła się wykrywalność prowadzonych postępowań. Zabezpieczono więcej narkotyków i dużo więcej mienia od podejrzanych niż miało to miejsce w roku 2017.
Omawiając wyniki pracy pionu prewencyjnego Komendant Powiatowy nadkom. Marcin Danowski podkreślił, że w roku 2017 na drogach powiatu było więcej patroli. Z tego też powodu było bezpieczniej. Przebadano większą liczbę kierujących na zawartość alkoholu. W stosunku do roku ubiegłego było mniej wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców i mniej kierujących zatrzymanych pod wpływem alkoholu. Odnotowano też spadek ilości wypadków drogowych i ilości rannych. Niepokojąca jest tylko liczba ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych. W roku 2017 liczba ta wynosiła 6 a w 2017 wzrosła do 16.
Z pośród zaproszonych gości głos zabrali: Pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do spraw administracji zespolonej i administracji niezespolonej Pan Jarosław Babalski i Starosta Ostródzki Pan Andrzej Wiczkowski, którzy podziękowali policjantom za pracę i dobre wyniki.
Na zakończenie odprawy Pan insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie podziękował wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym, za oddaną pracę i jej efekty.
Po odprawie nastąpiło uroczyste przekazanie dwóch aut służbowych. Jeden samochód trafił do ostródzkich kryminalnych a drugi do policjantów z Morąga. Auta zostały zakupione ze środków rządowych a kluczyki do nich funkcjonariuszom przekazał Pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Pan Jarosław Babalski oraz Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie Pan insp. Tomasz Klimek. Obydwa auta pobłogosławił kapelan ostródzkich policjantów ks. Dziekan Roman Wiśniowiecki.

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.