ZASIL SZEREGI STRAŻY MIEJSKIEJ I PILNUJ PORZĄDKU W SWOIM MIEŚCIE!

Urząd Miejski zaprasza do aplikowania na stanowisko Strażnika Miejskiego. Strażnikiem Miejskim może zostać niemal każda zdrowa osoba. Czy jesteś gotowy bronić porządku i prawa w swoim mieście? Poniżej wymagania jakie należy spełnić.

1.  Wymagania niezbędne:

   a) obywatelstwo polskie,

  b) wiek – ukończone 21 lat życia,

c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d) wykształcenie co najmniej średnie,

e) nieposzlakowana opinia,

f) sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

g) niekaralność (art. 24, pkt. 7 ustawy o strażach gminnych),

h) uregulowany stosunek do służby wojskowej.

2. Wymagania dodatkowe:

a) działalność społeczna,

  b) znajomość technik samoobrony,

c) inne kursy i szkolenia przydatne na stanowisku funkcjonariusza straży miejskiej,

d) obsługa komputera w środowisku Windows,

e) prawo jazdy kat. B,

III.   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Do zakresu działania aplikanta (po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia podstawowego) należeć będzie wykonywanie zadań i obowiązków w zakresie ochrony ładu i porządku publicznego wynikających z ustawy o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 r., oraz z innych aktów wykonawczych w tym aktów prawa miejscowego.

Dokumenty należy przesłać w zaklejonych kopertach z napisem: „KONKURS na aplikanta Straży Miejskiej w Ostródzie” w terminie do dnia 10.01.2019 r. do godziny 15.30 włącznie (liczy się data wpływu dokumentów do Urzędu) na adres:

URZĄD MIEJSKI W OSTRÓDZIE

ul. ADAMA MICKIEWICZA 24

14-100 OSTRÓDA

lub złożyć osobiście w siedzibie Urzędu w Punkcie Obsługi Interesanta (parter, pok. 119. Koperty zostaną otwarte przez Komisję w dniu 11.01.2019 roku)

TUTAJ WIĘCEJ INFORMACJI

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.