250 000TYS. DLA AKTYWNYCH GMIN WIEJSKICH

Samorząd województwa przeznaczył 250 tys. zł pomocy finansowej dla gmin aktywnych w Programie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”.

Nabór prowadzony jest zgodnie z Regulaminem Konkursu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr

6/103/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu i ogłoszenia Konkursu pn.: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2018 roku.

Przedsięwzięcia inwestycyjne muszą mieć na celu zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności obszarów wiejskich w realizację przedsięwzięć w swoim otoczeniu oraz dodatkowo:
– poprawę warunków życia ludności wiejskiej,
– zachowanie dziedzictwa kulturowego, w tym zachowanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego,
– wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

Maksymalna wysokość dotacji na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 10 tys. zł, przy czym dofinansowanie nie może stanowić więcej niż 80% łącznych kosztów przedsięwzięcia.

Zgłoszenia przyjmowane są do 5 marca 2018 roku.

Dodatkowe informacje – uprawnione do składania wniosków gminy i sołectwa biorące udział w Programie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego:
– od 2012 roku:
http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/akty/14/5687/Zakwalifikowanie_solectw_do_Programu_Odnowy_Wsi_Wojewodztwa_Warminsko-__Mazurskiego___Wies_Warmii__Mazur_i_Powisla_miejscem__w_ktorym_warto_zyc/
– od 2014 roku:
http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/akty/14/7344/Zakwalifikowanie_solectw_do_Programu_Odnowy_Wsi_Wojewodztwa_Warminsko-Mazurskiego___Wies_Warmii__Mazur_i_Powisla_miejscem__w_ktorym_warto_zyc_____w_2014_roku/

Załączniki:
Regulamin Konkursu
Załącznik do regulaminu – wzór wniosku
Załącznik do regulaminu – wzór umowy
Załącznik do regulaminu – procedura zmiany umowy
Załącznik do regulaminu – wzór sprawozdania

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.