CENNIK OPŁAT ZA USŁUGI CMENTARNE – BURMISTRZ ZARZĄDZA

Poniżej przeczytacie bardzo długi wykaz cen za różne usługi cmentarne. Ceny są wyższe niż przed rokiem i wynikają z zarządzenia burmistrza Nr 147/2022.

1. Opłaty za miejsca grzebalne dla aktualnego pochówku na okres 20 lat na cmentarzu komunalnym przy ulicy Spokojnej w Ostródzie:
1) grób ziemny dla dziecka do lat 6 (wym. 0,6m x 1,2m) – 432,00 zł;
2) grób ziemny pojedynczy dla osoby dorosłej (wym. 1m x 2 m) – 1 065,00 zł ;
3) grób ziemny pionowy dla dwóch i więcej osób dorosłych (wym. 1m x 2m) – 1 620,00 zł;
4) grób ziemny dwumiejscowy w poziomie (wym. 2m x 2m) – 2 595,00 zł;
5) grób ziemny pojedynczy dla podopiecznych GOPS Ostróda – 790,00 zł;
6) grób ziemny pojedynczy dla podopiecznych MOPS Ostróda – 325,00zł;
7) grób dla jednej urny (wym. 0,50m x 0,50m) – 540,00 zł;
8) grób dla 2-4 urn (wym. max.2,0m x 1,0m) – 845,00 zł;
9) grób dla 5 i więcej urn (wym. max.2,0m x 1,0m) – 1 135,00 zł.

2. Opłaty za miejsca grzebalne dla aktualnego pochówku na okres 20 lat na cmentarzu komunalnym przy ulicy Chrobrego w Ostródzie:
1) grób ziemny dla dziecka do lat 6 (wym. 0,6m x 1,2m) – 648,00 zł;
2) grób ziemny pojedynczy dla osoby dorosłej (wym. 1m x 2 m) – 1 595,00 zł;
3) grób ziemny pionowy dla dwóch i więcej osób dorosłych (wym. 1m x 2 m) – 2 675,00 zł;
4) grób ziemny dwumiejscowy w poziomie(wym. 2m x 2m) – 2 915,00 zł;
5) grób dla jednej urny (0,50m x 0,50m) – 975,00 zł;
6) grób dla 2-4 urn (max.2,0m x 1,0m) – 1 285,00 zł;
7) grób dla 5 i więcej urn (max.2,0m x 1,0m) – 1 565,00 zł.

3. Opłaty za miejsca pod groby murowane:
1) grób murowany dla jednej osoby – 2 270,00 zł;
2) grób murowany dla dwóch osób – 3 460,00 zł
3) grób murowany dla trzech osób – 5 185,00 zł;
4) nisza urnowa w kolumbarium (do 4 urn) – 4 860,00 zł.

4. Pozostałe opłaty związane z pochówkiem:
1) opłata za dochowanie trumny w istniejącym grobie ziemnym – 490,00 zł;
2) opłata za dochowanie urny do istniejącego grobu ziemnego, murowanego oraz urnowego – 300,00 zł;
3) opłata za dochowanie kolejnej urny do niszy w kolumbarium – 455,00 zł;
4) opłata za dochowanie do istniejącego grobu ziemnego lub murowanego szczątków po ekshumacji – 165,00 zł.

5. Opłata za zamianę istniejącego grobu ziemnego na grób murowany – 1 565,00 zł.

6. Opłata za zamianę istniejącego grobu ziemnego na grób urnowy – 780,00 zł.

7. Opłaty za przedłużenie użytkowania grobu po 20 latach na następne 20 lat:
1) grób ziemny dla dziecka do lat 6 – 325,00 zł;
2) grób ziemny pojedynczy dla osoby dorosłej – 650,00 zł;
3) grób ziemny pionowy dla dwóch i więcej osób dorosłych – 1 040,00 zł;
4) grób ziemny dwumiejscowy w poziomie – 1 295,00 zł.
8. Groby murowane, zarówno tradycyjne jak i urnowe, nie podlegają opłatom za kolejne okresy dwudziestoletnie.

9. Opłaty za rezerwację miejsca grzebalnego dla osób żyjących na okres 20 lat:
1) dla jednej osoby – 2 592,00 zł;
2) dla dwóch osób – 3 348,00 zł.
10. Opłata za rezerwację miejsca grzebalnego dla osób żyjących na okres 10 lat wynosi odpowiednio 50% opłat określonych w pkt 9.

11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przedłużenia rezerwacji miejsca grzebalnego dla osób żyjących na okres 5 lat. Opłata za przedłużenie rezerwacji miejsca grzebalnego na okres 5 lat wynosi odpowiednio 25% opłat określonych w pkt. 9.

12. Do rezerwacji miejsca pod grób murowany z obowiązkiem wykonania pieczary przedpochówkiem stosuje się opłaty określone w pkt 3. Rezerwacji można dokonać wyłącznie w kwaterach przeznaczonych w planie cmentarza do wykonania grobów murowanych.

13. Pozostałe opłaty:
1) Za zezwolenie na ustawienie pomnika na grobie:
a) osoby dorosłej bez względu na ilość pochowanych w nim osób – 230,00 zł;
b) dziecka do lat 6 – 130,00 zł;
c) dla urn ( 1-5 urn) – 195,00 zł;
d) dla urn ( powyżej 5 urn) – 260,00 zł.
2) Za zezwolenie na wymianę istniejącego pomnika na nowy:
a) na grobie osoby dorosłej – 195,00 zł;
b) na grobie dziecka do lat 6 – 100,00 zł.

3 Za zezwolenie na wjazd na cmentarz pojazdów:
a) samochodu osobowego w szczególnie uzasadnionych przypadkach – 32,00 zł,
b) samochodu osobowego z przyczepą w szczególnie uzasadnionych przypadkach – 55,00 zł;
c) samochodu o ładowności do 3,5 t nie związanego z pogrzebem – 32,00 zł;
d) wjazd, koparek, ciągników i innych pojazdów wolnobieżnych – 55,00 zł;
e) pojazdy zakładów pogrzebowych (karawany) – opłata miesięczna (ryczałt) – 165,00zł;
f) jednorazowy wjazd pojazdu zakładu pogrzebowego (karawan) – 55,00 zł.
4) Za uzgodnienie warunków, wytyczenie miejsca pod bieżący pochówek oraz nadzór nadwykopaniem grobu – 55,00 zł.
5) Za nadzór nad ustawieniem nagrobka, remontem oraz wymianą – 55,00 zł.
6) Za wykonywanie czynności administracyjnych związanych ze zmianą dysponenta grobu, przekształceniem miejsca grzebalnego – 25,00 zł.
7) Za umożliwienie dokonania pochówku, prowadzenie prac kamieniarskich w soboty oraz w dni ustawowo wolne od pracy – 390,00 zł.
14. Opłata za korzystanie z Kaplicy Cmentarnej (rozpoczęta doba) – 100,00zł
15. Obowiązek uiszczania opłat za wjazd na cmentarze nie dotyczy pojazdów podmiotów wykonujących prace zlecone przez MABK sp. z o.o. w Ostródzie związane z utrzymaniem i zarządzaniem cmentarzami komunalnymi.
16. W sytuacji, gdy osoba zmarła posiadała Kartę wydaną na podstawie § 6 załącznika nr 1 do uchwały nr XXII/112/2019 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu „Karta Ostródzka”, stawki opłat określonych w pkt 1 – 14 obniża się o 20%. Zniżka przysługuje także w sytuacji, gdy zmarły jest mieszkańcem Gminy Miejskiej Ostróda, a „Kartę Ostródzką” posiadają rodzice lub dzieci zmarłego.
17. Dla opłat określonych w §1 pkt 1 – 14 stosuje się zwyżkę w wysokości 50% ceny brutto, w przypadku gdy osoba zmarła nie była zameldowana w dniu śmierci na terenie Gminy Miejskiej Ostróda.
18. Opłaty zawarte w niniejszym Zarządzeniu uwzględniają podatek VAT.

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.