DOŁĄCZ DO ARMII! W ŚRODĘ KWALIFIKACJE DO SŁUŻBY W GARNIZONIE MORĄG!

17 października 2018 roku o godzinie 8.00 rozpoczną się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w garnizonie Morąg.

Adres: Al. Wojska Polskiego 33, 14-300 Morąg

W 20 BARTOSZYCKIEJ BRYGADZIE ZMECHANIZOWANEJ SĄ WOLNE STANOWISKA W KORPUSACH:

– SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH
– PODOFICERÓW
– OFICERÓW

ZASADY NABORU DO KORPUSU SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH

Przyjęcie kandydata do zawodowej służby wojskowej odbywa się na zasadzie dobrowolnego zgłoszenia się kandydata. Nabór odbywa się wieloetapowo, w oparciu o kryteria. Sprawdzany jest stan zdrowia fizycznego i psychicznego przez specjalistów. Oceniana jest także sprawność fizyczna – kandydat podczas egzaminu sprawnościowego musi spełnić ściśle określone wymagania – w zależności od wieku.

Wszyscy kandydaci do służby zawodowej muszą posiadać:
– odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do
pełnienia zawodowej służby wojskowej;
– niekaralność sądową;
– obywatelstwo polskie;
– wiek od 18 do 35 lat.

Do korpusu SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH może być powołany:

1) żołnierz rezerwy, który posiada:
– ukończone gimnazjum;
– odbytą w pełnym wymiarze zasadniczą służbę
wojskową;
– niezbędne kwalifikacje wymagane na stanowisku, na
jakim ma pełnić służbę, potwierdzone przez wojskowego komendanta uzupełnień;
2) żołnierz NSR który ukończył szkolenie przygotowawcze oraz posiada odpowiednie kwalifikacje przydatne do zawodowej służby wojskowej.

Egzamin sprawnościowy z wychowania fizycznego dla kandydatów obejmuje:
– bieg na 3000 m;
– podciąganie na drążku wysokim;
– bieg wahadłowy 10×10 lub bieg zygzakiem;
– uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce.

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU SPRAWNOŚCIOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JEST POSIADANIE AKTUALNEGO ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO OD LEKARZA O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO UDZIAŁU W EGZAMINIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO!

Stawiennictwo: do godz. 8.00 w dniu kwalifikacji, przed biurem przepustek
Al. Wojska Polskiego 33, 14-300 Morąg

I Etap: Egzamin sprawnościowy z wychowania fizycznego
II Etap: Rozmowa kwalifikacyjna

Podczas kwalifikacji kandydaci do służby powinni posiadać ze sobą:
• książeczkę wojskową;
• strój sportowy;
• aktualne zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do przystąpienia do
egzaminu sprawności fizycznej;
• dokumenty poświadczające wykształcenie cywilne i
wojskowe;
• dokumenty poświadczające inne kwalifikacje przydatne
w wojsku;
• ankietę personalną do pobrania na naszej stronie http://20bz.wp.mil.pl/pl/1_343.html

WIADOMOŚCI DODATKOWE:

Tel. kontaktowe:
Szef sekcji WF i sportu – 727 040 028 lub 261 327 429 (informacje o dyscyplinach, normach i grupach wiekowych)
oficer sekcji personalnej – 261 327 325 (informacje o etatach dla oficerów rezerwy)
Podoficer sekcji personalnej – 261 327 215 (informacje o etatach dla podoficerów rezerwy)
Podoficer sekcji personalnej – 261 327 514 (informacje o etatach dla szeregowych rezerwy).

Szczegółowych informacji na temat naboru udzielają również
Wojskowe Komendy Uzupełnień.

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.