WIELOMILIONOWE PROJEKTY UMIEŚCIŁY SZPITAL DZIECIĘCY W KRAJOWEJ CZOŁÓWCE

Wojewódzki Szpital Dziecięcy, to jedna z niewielu placówek medycznych w regionie która działa sprawnie i dodatkowo wdraża działania pionierskie w skali kraju. Idzie za tym rozwój wewnątrzszpitalnej  infrastruktury.

Przy udziale dobrze rozpisanych projektów, szpital mógł liczyć na wielomilionowe dofinansowania:

„Poprawa warunków leczenia dzieci z chorobami hematoonkologicznymi poprzez modernizację bazy Oddziału Klinicznego Onkologii i Hematologii Dziecięcej i doposażenie w sprzęt do leczenia chorób nowotworowych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie”.
oraz  „Dostosowanie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie do wybranych standardów dostępności służących poprawie dostępu do świadczeń medycznych oraz jakości obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami”.

Jakie zmiany zaszły w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie dzięki realizacji tych projektów?

1. Projekt onkologiczny:
Prawie trzykrotnie większa powierzchnia Oddziału Klinicznego Onkologii i Hematologii Dziecięcej, a także zakup nowoczesnego sprzętu medycznego do leczenia kompleksowego chorób nowotworowych u dzieci – to efekty realizacji projektu „Poprawa warunków leczenia dzieci z chorobami hematoonkologicznymi poprzez modernizację bazy Oddziału Klinicznego Onkologii i Hematologii Dziecięcej i doposażenie w sprzęt do leczenia chorób nowotworowych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie”.

Z powodu chorób nowotworowych w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie co roku leczonych jest w oddziałach szpitalnych ok. 1,6 tys. pacjentów, a w poradniach specjalistycznych ponad 4,1 tys. pacjentów.

Dwudziestołóżkowy Oddział Kliniczny Onkologii i Hematologii Dziecięcej posiada aktualnie szereg udogodnień: wygodne sale chorych, w tym z izolatki z pełnym węzłem sanitarnym i śluzami. Sale chorych mają klimatyzację oraz dodatkowe wyposażenie dla rodziców (szafy i łóżka). Sale dla najmłodszych pacjentów są wyposażone w zestawy niemowlęce do pielęgnacji. W oddziale znajdują się dwie ogólnodostępne kuchnie, bawialnia i pokój – „strefa rodzica”, czyli miejsce wypoczynku dla rodziców i opiekunów przebywających wraz z pacjentami. Nowy oddział zyskał także odrębny pokój do udzielania porad psychologicznych.

Pozyskane fundusze pozwoliły również na doposażenie szpitala w nowoczesną aparaturę medyczną służącą do:
– operacyjnego leczenie nowotworów, w tym m. in. specjalistyczny mikroskop operacyjny, zestaw do nowotworowych operacji laparoskopowych 3D, narzędzia chirurgiczne, wiertarki do zabiegów operacyjnych nowotworów w obrębie części twarzowej czaszki.
– diagnostyki radiologicznej – m. in. angiograf ze zintegrowanym aparatem USG, aparat MRI. W ramach projektu utworzono dwie nowe pracownie: pracownię diagnostyki naczyniowej i pracownię rezonansu magnetycznego

Całkowita wartość projektu wynosiła 19,4 mln zł, z czego 13,7 mln zł pochodziło z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a prawie 4,9 mln zł stanowił wkład Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

2. Projekt Dostępność Plus dla Zdrowia:

Szpital Dziecięcy w Olsztynie jako pierwszy szpital w regionie w maju 2021 r. rozpoczął realizację kompleksowego programu poprawy dostępności placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach rządowego programu Dostępność Plus dla Zdrowia. Na likwidację barier i poprawę dostępności w najważniejszych obszarach pozyskaliśmy kwotę 2 mln zł z Ministerstwa Zdrowia. Dodatkowo 2,5 mln na ten cel przeznaczył Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Celem projektu jest dostosowanie naszego szpitala do obowiązujących standardów dostępności i poprawę dostępu do świadczeń medycznych oraz jakości obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami. Projekt zapewnia poprawę dostępności we wszystkich 4 kategoriach: dostępności architektonicznej, cyfrowej, komunikacyjnej i organizacyjnej. W zakresie architektonicznym i cyfrowym głównym celem jest dostosowanie obiektu przychodni specjalistycznej. Projekt pozwolił także na podniesienie kompetencji pracowników szpitala w zakresie komunikacji (kursy i szkolenia, identyfikacja wizualna personelu) oraz organizacyjnym (utworzenie stanowisk asystenta pacjenta oraz pełnomocnika ds. dostępności, które zostaną utrzymane także po okresie, który obejmuje grant).

Przebudowano wejścia, rejestrację, informację oraz inne pomieszczenia przychodni specjalistycznej (szatnię, toalety dla pacjentów i personelu). Ciągi komunikacyjne są dostosowane do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących (montaż systemu FON, tabliczek informacyjnych z informacją w alfabecie Braila, planu tylfograficznego). Została wyodrębniona dodatkowa poczekalnia dla pacjentów, przebudowane zostały wejścia do gabinetów oraz wymieniono drzwi o odpowiedniej szerokości. Przystosowanie parteru budynku ze względu na znajdujące się tam wejście do przychodni, rejestrację, informację, szatnię, toalety i ważne poradnie oraz pracownie znacznie poprawiło dostępność architektoniczną budynku.

W ramach projektu został wdrożony na terenie przychodni specjalistycznej system zarządzania ruchem pacjentów oraz system kolejkowy dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami. System ma za zadanie wspomagać placówkę i jej personel w obsłudze pacjenta ze szczególnymi potrzebami (osób na wózkach inwalidzkich, osób niewidomych i słabowidzących, osób z niepełnosprawnością słuchu, kobiet w ciąży) oraz kierować ruchem w sposób najbardziej przyjazny pacjentom. System jest skorelowany z działającą już w szpitalu e-rejestracją i stanowi jej uzupełnienie. Komunikaty dźwiękowe dzięki instalacji pętli induktofonicznych są słyszalne dla osób niedosłyszących. System ma komunikaty w języku migowym, dotyczącym obsługi infokiosków i sposobu skorzystania z nich. Komunikaty pełnią też funkcję sygnalizacji kierunkowej, naprowadzającej do wyjść ewakuacyjnych. Dodatkowo w systemie została uruchomiona usługa wizualizacji kompleksu szpitala z funkcją prezentacji ścieżki dojścia do celu wizyty dostępnej dla pacjentów na infokioskach oraz urządzeń mobilnych. W ramach poprawy dostępności cyfrowej o niezbędne treści i narzędzia (m. in. film dla osób głuchych, komunikator) uzupełniono stronę internetową szpitala. Utworzono stanowisko pełnomocnika dyrektora ds. dostępności. Pełni je mgr Grzegorz Adamowicz.

Dzięki projektowi przeszkolono 200 pracowników szpitala w zakresie komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami, 50 osób ukończyło kursy polskiego języka migowego (PJM): poziom A1 (31 osób) i poziom A2 (19 osób). Dodatkowo zaprojektowane i wyprodukowane zostały jednolite uniformy dla personelu, ułatwiające identyfikację wykonywanego zawodu osobom ze szczególnymi potrzebami – łącznie prawie 800 kompletów.

W ramach tego komponentu organizacyjnego zostało utworzone stanowisko asystenta pacjenta. Funkcję tę pełni Pani Magdalena Jabłonowska, której zadaniem jest udzielanie niezbędnej pomocy na terenie naszej placówki osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Do zadań asystenta należy w szczególności: udzielanie pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami, m. in. pomoc w skutecznym zarejestrowaniu się na wizytę lekarską lub załatwieniu sprawy innego rodzaju na terenie szpitala, pomoc w poruszaniu się po szpitalu, zapewnienie tłumaczenia w języku migowym, pomoc w ubieraniu się i rozbieraniu, pomoc w dotarciu z parkingu przyszpitalnego do punktu docelowego.

źródło: Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Olsztynie

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.