FESTIWAL PROMOCJI GOSPODARCZEJ WARMII I MAZUR W OSTRÓDZIE

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur, który odbędzie się 9 i 10 listopada 2016 roku w Ostródzie, ma charakter konferencyjno-warsztatowy i skierowany jest do pracowników odpowiedzialnych za promocję gospodarczą jednostek samorządu terytorialnego województwa.

Ideą festiwalu jest budowa platformy wymiany doświadczeń między specjalistami zajmującymi się promocją gospodarczą regionu a przedstawicielami otoczenia biznesu. Jego celem jest również edukacja, inspirowanie oraz propagowanie efektywnych rozwiązań związanych ze skutecznym pozyskiwaniem inwestycji, zrozumieniem potrzeb przedsiębiorców oraz budowaniem dobrego klimatu inwestycyjnego. Skierowany jest do władz samorządowych z Warmii i Mazur, przedstawicieli komórek ds. promocji, rozwoju, inwestycji gospodarczych, przedstawicieli instytucji podległych samorządowi, instytucji regionalnych oraz lokalnych czy przedstawicieli otoczenia biznesu. W wydarzeniu wezmą ponadto udział eksperci i prelegenci z dziedziny promocji miejsc, obsługi i pozyskiwania inwestorów.

– Warmia i Mazury są znane ze swoich atrakcji turystycznych, słyną jako świetne miejsce na wakacje, aktywny wypoczynek czy konferencje, czas na pokazanie biznesowej wartości regionu – mówi marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin. –  Za cel stawiamy sobie działania ukierunkowane przede wszystkim na wzrost gospodarczy i współpracę z inwestorami z jednoczesnym poszanowaniem natury. Stworzyliśmy idealne warunki dla rozwoju gospodarczego. Tutejsi przedsiębiorcy wyspecjalizowali się przede wszystkim w branżach związanych z gospodarką wodną, przemyłem drzewnym i meblarskim oraz przemysłem spożywczym. Sukcesywnie przybywają kolejne firmy, rozrasta się ponadto sektor usług biznesowych. Zapraszamy kolejnych inwestorów.

W pierwszym dniu (9 listopada) zaplanowano wystąpienia, prelekcje oraz panele dyskusyjne, które związane są z rolą samorządów lokalnych w przyciąganiu inwestorów; przygotowaniem ofert dla inwestorów; wykorzystaniem wiedzy umiejętności i kapitału osób, które po latach powracają na Warmię i Mazury; planami samorządów i oczekiwaniami przedsiębiorców; budowaniem wizerunku samorządów w mediach czy prezentacją dobrych praktyk związanych z przyciąganiem kolejnych inwestorów. Kolejny dzień (10 listopada) poświęcony jest blokom warsztatowym, w których uczestnicy nauczą się jak się przygotowywać do spotkania z inwestorem oraz zapoznają się z tajnikami opracowania dobrych prezentacji.

W ramach Festiwalu odbywa się również konkurs na najlepsze projekty promocyjne jednostek samorządu terytorialnego „PRO Warmia i Mazury” (ogłoszenie wyników odbędzie się 9 listopada 2016). Główną ideą plebiscytu jest podnoszenie standardów działań marketingowych z zakresu promocji gospodarczej, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje z województwa warmińsko-mazurskiego. Organizatorzy chcą upowszechniać najlepsze przykłady i dobre praktyki komunikacji marketingowej, zorientowanej na dynamizację rozwoju społeczno-gospodarczego Warmii i Mazur oraz prezentować najlepsze projekty marketingowe, realizowane na rzecz wzrostu atrakcyjności turystycznej i gospodarczej Warmii i Mazur oraz poprawy wizerunku regionu.

Przedsięwzięcie obejmuje dwie kategorie: promocję ogólną – przedstawiający działania promocyjne na rzecz wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu, promujący sportowe wydarzenia, aktywny wypoczynek czy inicjatywy kulturalne, realizowane przez społeczeństwo lokalne oraz promocję gospodarczą – przedstawiający działania promocyjne na rzecz wzrostu atrakcyjności gospodarczej gminy/ miasta, w tym działania promocyjne mające na celu przyciągnięcie inwestycji.

Uczestnikami mogą być gminy, powiaty z terenu województwa warmińsko-mazurskiego oraz instytucje otoczenia biznesu i naukowe, działające w województwie warmińsko-mazurskim, wśród nich m.in.: inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne, specjalnego strefy ekonomiczne, agencje rozwoju regionalnego, izby i centra gospodarcze, biura obsługi inwestorów, uczelnie wyższe, instytuty naukowe, klastry. Zgłaszane projekty mogą być projektami realizowanymi w partnerstwie (np. przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi czy mediami).

Organizatorami wydarzenia są samorząd województwa warmińsko-mazurskiego oraz Urząd Miasta w Ostródzie.

Więcej informacji Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur na stronie internetowej www.festiwalpromocji.pl

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.