OD 1 WRZEŚNIA SZKOŁY MAJĄ ZAPEWNIAĆ CIEPŁE POSIŁKI UCZNIOM

Za nami prawie połowa wakacji co powoduje powrót tematu szkoły i konieczności przygotowania się do zakupu »wyprawki« dla dziecka. W 2022/2023 szykuje się ogromna rewolucja w szkołach podstawowych. Wszyscy uczniowie będą mieli zapewniony ciepły posiłek. Jak to będzie działało?

Dużo zajęć, szeroka podstawa programowa i chodzenie do szkoły nawet na 3 zmiany – to wszystko sprawia, że w placówce dzieci spędzają często większą część dnia. Nowa ustawa ma zapewnić ciepły posiłek wszystkim uczniom szkoły podstawowej. Do tej pory obowiązek posiadania ciepłych obiadów i miejsca, w którym dzieci mogą je zjeść, dotyczył tylko przedszkoli.

W większości szkół działają stołówki, z których mogą skorzystać wszyscy uczniowie za pewną dopłatą. Istnieją różne programy pomocowe, dzięki którym z obiadów szkolnych korzystać mogą uboższe rodziny. Jednak już po wakacjach w życie wejdzie nowy przepis: każdy uczeń ma mieć zapewniony w szkole ciepły posiłek.

Zgodnie z art. 106a ust. 1 ustawy Prawo oświatowe szkoła podstawowa będzie miała obowiązek zapewnienia uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia i stworzenia im możliwości jego spożycia w czasie pobytu w szkole. W artykule jest też mowa o tym, że szkoła musi zapewnić miejsce, w którym dzieci mogą zjeść obiad w czasie pobytu w szkole 

Ile kosztuje obiad w szkole?

  • wysokość opłat za posiłki w szkole ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym (art 106 ust. 3 u.p.o.),
  • do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki 9art. 106 ust. 4 u.p.o.).

Ciepły posiłek dostępny będzie dla wszystkich, ale za pewną opłatą. Nie będzie to jednak wygórowana cena-rodzice mają zapłacić za posiłek tyle, ile wynoszą koszty produktów do ich przygotowania. Rodzic nie pokrywa kosztów transportu półproduktów, przygotowania posiłku lub dowozu cateringu. Jedyny koszt- produkt. Dzięki temu ceny będą atrakcyjne i przystępne dla większości. Jeśli szkoła zamiast gotowania na miejscu zdecyduje się na catering, musi pokryć koszty związane z przygotowanie i dowozem posiłków do stołówki.

Darmowe obiady w szkołach

Czy w takim razie znikną darmowe obiady w szkołach dla dzieci z uboższych rodzin? Absolutnie nie. Nowy ustawowy posiłek jest tylko dodatkiem, nie znosi on akcji pomocowej.

W przypadku dzieci, korzystających ze zbiorowego żywienia w placówkach oświatowych, kryterium dochodowe uprawniające do nieodpłatnych posiłków wynosi 1 200 zł na osobę w rodzinie (150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej). Natomiast dzieci, których dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż 1 200 zł, a nie przekracza 1 500 zł (250% kryterium dochodowego), mogą zostać objęte pomocą w formie posiłku pod warunkiem zwrotu 50% kosztów świadczenia – wynika z informacji podawanych na stronach ośrodków pomocy społecznej.

źródło: LA

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.