OD NOWEGO ROKU ZAPŁACIMY WIĘCEJ ZA WYWÓZ ŚMIECI

Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego” Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie przeforsowało uchwałę mówiącą o podwyżce ceny wywozu śmieci. Od 1 stycznia 2019 roku zapłacimy więcej za wywóz śmieci.

Dotychczas opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi była w wysokości 11,00 zł od mieszkańca.

Teraz określa się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości: 14,00 zł od mieszkańca.

 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady:
 2. a)o  pojemności 080 l – w wysokości   13,00 zł/szt./brutto,
 3. b)o pojemności 110 l – w wysokości    13,00 zł/szt./brutto,
 4. c)o pojemności 120 l – w wysokości    14,00 zł/szt./brutto,
 5. d)o pojemności 240 l – w wysokości    28,00 zł/szt./brutto,
 6. e)o pojemności 660 l – w wysokości    73,00 zł/szt./brutto,
 7. f)o pojemności 770 l – w wysokości    85,00 zł/szt./brutto,
 8. g)o pojemności 1100 l – w wysokości  121,00 zł/szt./brutto,
 9. h)o pojemności 3000 l – w wysokości  328,00 zł/szt./brutto,
 10. i)o pojemności 4000 l  – w wysokości  438,00 zł/szt./brutto,
 11. j)o pojemności  5000 l – w wysokości  546,00 zł/szt./brutto,
 12. k)o pojemności  7000 l  – w wysokości  765,00 zł/szt./brutto,
 13. l)o pojemności 10 000 l – w wysokości  1092,00 zł/szt./brutto.
 14. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik, od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady jeżeli odpady komunalne nie będą zbierane i odbierane w sposób selektywny:
 15. a)o pojemności 080 l – w wysokości   14,00 zł/szt./brutto,
 16. b)o pojemności 110 l – w wysokości   14,00 zł/szt./brutto,
 17. c)o pojemności 120 l – w wysokości    17,00 zł/szt./brutto,
 18. d)o pojemności 240 l – w wysokości    33,00 zł/szt./brutto,
 19. e)o pojemności 660 l – w wysokości    85,00 zł/szt./brutto,
 20. f)o pojemności 770 l – w wysokości    98,00 zł/szt./brutto,
 21. g)o pojemności 1100 l – w wysokości   140,00 zł/szt./brutto,
 22. h)o pojemności 3000 l – w wysokości   385,00 zł/szt./brutto,
 23. i)o pojemności 4000 l  – w wysokości   508,00 zł/szt./brutto,
 24. j)o pojemności  5000 l – w wysokości  634,00 zł/szt./brutto,
 25. k)o pojemności  7000 l  – w wysokości  890,00 zł/szt./brutto,
 26. l)o pojemności 10 000 l – w wysokości  1269,00 zł/szt./brutto.
 • 3.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego ” Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie.
 • 4.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2019r.

 

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin

Józef Blank

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik.

Ocena funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami, w tym jej skutków finansowych wskazuje, iż ustalona w roku 2015 stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych była na bardzo niskim poziomie oraz iż w chwili obecnej nie wystarcza ona na pokrycie pełnych kosztów gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin. Związane jest to przede wszystkim ze wzrostem ilości odpadów przyjmowanych na bramie RIPOK, wzrostem opłaty marszałkowskiej oraz wzrostem opłat za każdą tonę wwożonych odpadów komunalnych do RIPOK RUDNO.

Mając na uwadze powyższe postanowiono o zwiększeniu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Jednocześnie odwrócono zasadę ustalania stawki – zasadą jest stawka za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny. Stawka za odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny musi być wyższa. Przyjęto zasadę o jednolitości tej stawki.

Biorąc pod uwagę powyższe uznano za zasadne zmianę stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.