PLANOWANA JEST WYMIANA NIEMAL DWUSTU LAMP W OSTRÓDZIE

Miasto ogłosiło przetarg na wymianę oświetlenia ulicznego.

Przedmiot zamówienia obejmuje: wymianę (w tym demontaż i utylizację istniejących opraw oświetlenia ulicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dostawę i montaż nowych opraw oświetlenia ulicznego- 198 szt., a także wymianę 2 szt. wysięgników) w ciągu ul. Bolesława Chrobrego, ul. Grunwaldzkiej, ul. Stefana Jaracza i ul. Jana Pawła II na terenie miasta Ostróda.

Wykonawca zwiększy swe szanse w wygraniu przetargu  jeżeli wykaże, że:
a) posiada doświadczenie w zakresie wykonania, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie co najmniej jedno zamówienie w zakresie wymiany opraw oświetlenia ulicznego o wartości 100.000,00 PLN brutto;
b) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował potencjałem kadrowym, tj.: co najmniej dwiema osobami posiadającymi świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV, w tym:
– jedną osobą posiadającą uprawnienia na stanowisku dozoru; i
– jedną osobą posiadająca uprawnienia na stanowisku eksploatacji.

Termin składania ofert
14-07-2020 08:00:00
Termin otwarcia ofert
14-07-2020 08:10:00

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.