RADNI UDZIELILI ABSOLUTORIUM WÓJTOWI GMINY OSTRÓDA

RADNI UDZIELILI ABSOLUTORIUM WÓJTOWI GMINY OSTRÓDA
Radni udzielili jednogłośnie absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda.

W sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda odbyła się XXXV Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023, podczas której rozpatrzony został Raport o stanie Gminy Ostróda za 2020 r., a także Rada Gminy Ostróda udzieliła jednogłośnie absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda Bogusławowi Fijasowi w związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r.
Przedmiotowy Raport obejmował podsumowanie działalności Wójta Gminy Ostróda w poprzednim roku, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Po zakończeniu debaty nad raportem, Rada Gminy Ostróda jednogłośnie udzieliła wotum zaufania Wójtowi Gminy Ostróda Bogusławowi Fijasowi.
Z racji, że była to sesja absolutoryjna – punktem kulminacyjnym było zapoznanie się przez radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu oraz opinią dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda. Rada Gminy Ostróda zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r. oraz jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda Panu Bogusławowi Fijasowi.
źródło: Urząd Gminy Ostróa

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.