RUSZYŁY ZAPISY DO PROGRAMU IN VITRO – MOŻLIWE DOFINANSOWANIE

Po raz trzeci samorząd województwa warmińsko-mazurskiego wspiera finansowo leczenie niepłodności metodą in vitro.

Na realizację tej edycji przeznaczono środki finansowe w wysokości 500 tys. zł., dzięki czemu możliwe jest dofinansowanie około 83 procedur in vitro w wysokości do 6 tys. zł. w przypadku procedury zapładniania partnerskiego i innego niż partnerskie oraz do 3 tys. zł. w przypadku procedury adopcji zarodka.

W konkursie na wybór realizatorów kierowano się w szczególności kwestią wysokości całkowitego kosztu podstawowej procedury in vitro, kwoty dopłaty wnoszonej przez parę oraz procentowy udział dopłaty wnoszonej przez parę w całkowitym koszcie procedury.

Do realizacji „Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na 2021 rok – aktualizacja na 2023 rok”, zostały wybrane podmioty – ZOBACZ TUTAJ

Zapisy dla chętnych par rozpoczynają się 29 marca 2023 roku o godz. 8 i potrwają do wyczerpania środków finansowych przyznanych klinice na realizację Programu.

Zgłoszenie odbywa się osobiście w wybranej klinice, telefonicznie pod numerami telefonów wskazanymi przy każdym ośrodku, a także drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

W przypadku zgłoszeń drogą elektroniczną wymagane jest podanie w mailu danych kontaktowych: imienia i nazwiska oraz numeru telefonu.

Pary będą przyjmowane do kwalifikacji zgodnie z kolejnością zapisów do wybranych przez siebie ośrodków. Kliniki mogą zakwalifikować określoną w Programie i zgodną z przyznanym dofinansowaniem liczbę par.

Realizacja Programu Polityki Zdrowotnej polega na zapewnieniu beneficjentom dostępu do świadczeń finansowanych w ramach programu, tj. stworzeniu możliwości skorzystania z dofinasowania jednej zindywidualizowanej procedury medycznie wspomaganej reprodukcji.

Kto może przystąpić do Programu:
•    pary, które nie mogą zrealizować planów rozrodczych poprzez spontaniczną koncepcję, u których stwierdzono i potwierdzono dokumentacją medyczną, bezwzględną przyczynę niepłodności lub nieskuteczne, zgodne z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej leczenie niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu,
•    oraz spełniają następujące kryteria:
1.    Wiek kobiety mieści się w przedziale 20- 42 lat według rocznika urodzenia;
2.    Spełniają określone ustawą o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015 r.
(Dz.U. z 2020 r., poz. 442) warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienia do procedury dawstwa zarodka;
3.    Poddały się wcześniej leczeniu niższego rzędu, które zakończyło się niepowodzeniem lub posiadają bezpośrednie wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego;
4.    Są mieszkańcami województwa warmińsko-mazurskiego (kopia/kopie pierwszej strony zeznania podatkowego potwierdzająca rozliczanie się we właściwym dla miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;
5.    Wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów, a także na ewentualne pokrycie kosztów kriokonserwacji oocytów;
6.    Zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii.

Kryteria wykluczenia z Programu dotyczącego zastosowania leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego stanowią:
Dla par przystępujących do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego:
1.    potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy – FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL;
2.    nawracające utraty ciąż w tym samym związku (więcej niż trzy udokumentowane poronienia);
3.    nieodpowiednia reakcja na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji;
4.    wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
5.    brak macicy.

Dla par przystępujących do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie – dawstwo męskich komórek rozrodczych:
1.    potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy – FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL;
2.    nieodpowiednia reakcja na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji;
3.    wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
4.    brak macicy;
5.    negatywna opinia zespołu konsultacyjnego powołanego przez realizatora, w którego skład powinien wejść przynajmniej jeden psycholog z praktyką w psychologii leczenia niepłodności konsultujący parę na okoliczność gotowości rodzicielstwa niegenetycznego.

Dla par przystępujących do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie w przypadku dawstwa żeńskich komórek rozrodczych lub do procedury adopcji zarodka:
1.    wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
2.    brak macicy;
3.    negatywna opinia zespołu konsultacyjnego powołanego przez realizatora, w którego skład powinien wejść przynajmniej jeden psycholog z praktyką
w psychologii leczenia niepłodności konsultujący parę na okoliczność gotowości rodzicielstwa niegenetycznego.

Program zakłada, że:
Każda para zakwalifikowana do niniejszego Programu ma prawo do skorzystania z dofinasowania jednej, zindywidualizowanej procedury medycznie wspomaganej reprodukcji.
a)    dofinansowanie w kwocie do 6000 zł do części klinicznej i biotechnologicznej jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego;
b)    dofinansowanie w kwocie do 6000 zł do części klinicznej i biotechnologicznej jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa innego niż partnerskie (z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych lub męskich komórek rozrodczych);
c)    dofinansowanie w wysokości do 3000 zł do części klinicznej jednej procedury dawstwa zarodka (adopcji zarodka) w ramach dawstwa innego niż partnerskie, przy czym do części klinicznej zaliczają się również koszty przechowywania, przetwarzania, dystrybucji i zastosowania zarodka uzyskanego od dawców.

Jakie dokumenty zabrać na wizytę kwalifikacyjną?
Na wizytę należy koniecznie przynieść:
•    pełną dokumentację z leczenia,
•    wyniki badań (nie starsze niż 6 miesięcy)
•    dokumenty potwierdzające tożsamość,
•    wypełnione oświadczenia załączone do informacji,
•    aktualne zaświadczenie, że są mieszkańcami województwa warmińsko-mazurskiego (np. poświadczenie o zamieszkaniu na terenie województwa, kopia/kopie pierwszej strony zeznania podatkowego potwierdzająca rozliczanie się we właściwym dla miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego; ewentualnie dokument (oświadczenie) poświadczający zwolnienie z płacenia podatków (w przypadku osób poniżej 26 r.ż., rolników).

Uwaga:
Pary, które zakwalifikują się do Programu w 2023 roku informujemy, że aby skorzystać ze środków budżetowych samorządu, należy skorzystać z procedur objętych dofinansowaniem do końca trwania programu.

Realizacja Programu dofinansowania leczenia dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego kończy się 15 grudnia 2023 roku.

DO POBRANIA:
1. Uchwała nr 14/192/23/VI zarządu województwa warmińsko-mazurskiego z 27 marca 2023 roku
2. Załącznik nr 3 – oświadczenie uczestników o spełnieniu warunków przystąpienia do Programu
3. Załącznik nr 4 – oświadczenie RODO
4. Ranking ofert 2023

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.