WSPARCIE NA EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ W GMINACH DĄBRÓWNO, MIŁOMŁYN I MIŁAKOWO

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zostały podpisane umowy z dwóch konkursów Infrastruktura przedszkolna oraz Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. 

Ideą projektu jest zwiększenie dostępności i upowszechnienie edukacji przedszkolnej w regionie, doskonalenie zawodowe nauczycieli. Poszerzona zostanie również oferta zajęć dodatkowych o różnego rodzaju zajęcia (np. logopedyczne, socjoterapeutyczne czy psychoedukacyjne).

Marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin podpisał 19 umów z gminami: Lubawa, Dąbrówno, Działdowo, Młynary, Miłomłyn, Grodziczno, Kętrzyn, Gronowo Elbląskie, Dobre Miasto, Biskupiec, Miłakowo, Barciany, Lubomino i Olsztyn oraz Fundacją Rozwoju Warmii i Mazur.

Z naszego powiatu umowy podpisały:

Gmina Dąbrówno – 2 umowy

a) Tytuł projektu: Adaptacja pomieszczeń GCKB w Dąbrównie na potrzeby Punktu Przedszkolnego (EFRR)
Całkowita wartość projektu: 383 346,21 zł
Wysokość dofinansowania: 289 426,39 zł
Projekt obejmuje:adaptację pomieszczeń Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dąbrównie wraz z zagospodarowaniem terenu przed budynkiem na potrzeby Punktu Przedszkolnego, modernizację zaplecza kuchennego, zakup i montaż wyposażenia, W ramach projektu zostanie wykonany system monitoringu punktu przedszkolnego oraz instalacja alarmowa. Powstanie 25 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3 i 4 lata.

b) Tytuł projektu Małe wielkie przedszkole w Dąbrównie (EFS)
Całkowita wartość projektu 685 274,20 zł
Wysokość dofinansowania 582 473,69 PLN
Celem projektu jest zwiększenie szans w zakresie edukacji przedszkolnej 25 dzieci w wieku 3-5 lat zamieszkujących w Gminie Dąbrówno poprzez utworzenie i działalność nowego ośrodka wychowania przedszkolnego, a także poprzez podniesienie kompetencji zawodowych 2 nauczycieli i umiejętności rodzicielskich 20 rodziców. Na potrzeby OWP przygotowany zostanie lokal w Gminnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Dąbrównie (własność gminna). Zakupione zostanie podstawowe wyposażenie.

 

Gmina Miłomłyn – 2 umowy

a) Tytuł projektu: Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Miłomłynie na potrzeby utworzenia punktu przedszkolnego wraz z wyposażeniem (EFRR)
Całkowita wartość projektu: 89 145,20zł
Wysokość dofinansowania: 67 661,21zł
Projekt polega na wydzieleniu sal na pobyt dzieci w wieku przedszkolnym, sanitariatów i szatni dla punktu przedszkolnego na parterze budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. I Dywizji T. Kościuszki. Przewiduje się, że w punkcie przedszkolnym przebywać będzie jednocześnie 24 dzieci.

b) Tytuł projektu Kubusiowo – nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Miłomłynie (EFS)
Całkowita wartość projektu 256 746,74 zł
Wysokość dofinansowania 218 234,72 PLN
Celem jest zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy miejsko-wiejskiej Miłomłyn poprzez utworzenie nowego punktu przedszkolnego, zwiększenie szans edukacyjnych 24 dzieci, zwiększenie kompetencji rodzicielskich 24 rodziców oraz podniesienie kompetencji zawodowych 1 nauczycielki z terenu gminy miejsko-wiejskiej. Oprócz zajęć z podstawy programowej, którą realizować będzie nowo zaangażowany nauczyciel zorganizowane będą zajęcia dodatkowe dla dzieci niwelujące stwierdzone deficyty rozwojowe. Wydłużony zostanie czas pracy punktu o 4 godziny dziennie poza podstawę programową. W ramach projektu oddział zostanie wyposażony w niezbędny sprzęt, meble, pomoce dydaktyczne i materiały pomocnicze.

Gmina Miłakowo

Tytuł projektu Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom z Gminy Miłakowo (EFS)
Całkowita wartość projektu: 1 508 035,08 PLN
Wysokość dofinansowania: 1 281 676,08 PLN
W ramach projektu zaplanowano: wsparcie przedszkoli w ZSP w Miłakowie w zakresie wykorzystania wolnych miejsc wychowania przedszkolnego, rozszerzenie oferty przedszkoli w ZSP w Miłakowie o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli ZSP w Miłakowie, warsztaty dla 50 rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.

 

Źródło: Wrota Warmii i Mazur

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.