ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OSP W OSTRÓDZIE

W niedzielę 12 czerwca br. strażacy Ochotnicy z Gminy Ostróda spotkali się na IX Zjeździe Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Ostródzie podczas którego podsumowano pięcioletnią kadencję oraz wybrano nowe władze Oddziału. Nowo wybranym  Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP został druh Bogusław Fijas.

02W Zjeździe uczestniczyli delegaci wybrani na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych wszystkich 12 jednostek OSP z Gminy Ostróda, przedstawiciele i członkowie ustępujących władz oraz zaproszeni goście w tym Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas, Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin oraz komendant Powiatowy PSP brygadier Tomasz Ostrowski. Zjazd otworzył i powitał gości Prezes ustępującego Zarządu druh Gustaw Marek Brzezin. Obradom sprawnie przewodniczył druh Ryszard Harasim.

Sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawił Komendant Gminny Krzysztof Ruczyński a Komisji Rewizyjnej Zbigniew Tomczyk. Po złożeniu sprawozdań jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi ustępującemu.

Nowo zatwierdzony Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się następująco:

 1. Prezes – Fijas Bogusław
 2. Wiceprezes – Harasim Ryszard
 3. Komendant gminny – Ruczyński Krzysztof
 4. Sekretarz – Kastrau Grzegorz
 5. Skarbnik – Walkowiak Józef
 6. Członek prezydium – Ksiądz Palewski Witold
 7. Członek prezydium – Rawiński Edward
 8. Członek zarządu – Blajda Stanisław
 9. Członek zarządu – Brzezin Gustaw Marek01
 10. Członek zarządu – Brzózka Ryszard
 11. Członek zarządu – Chudziński Marek
 12. Członek zarządu – Jara Irena
 13. Członek zarządu – Kapica Piotr
 14. Członek zarządu – Kwiatkowski Zbigniew
 15. Członek zarządu – Małecki Dariusz
 16. Członek zarządu – Michalak Andrzej
 17. Członek zarządu – Ostas Grażyna
 18. Członek zarządu – Stanisławski Grzegorz
 19. Członek zarządu – Tyszkowski Stanisław
 20. Członek zarządu – Żeberek Jan

Wybrano trzyosobową Komisję  Rewizyjną Oddziału Gminnego ZOSP RP w składzie:

 1. Agnieszka Bohatkiewicz
 2. Emil Dziki
 3. Grzegorz Świniarski

Do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP wybrano następujących przedstawicieli:

 1. Brzezin Gustaw Marek
 2. Harasim Ryszard
 3. Rawiński Edward
 4. Ruczyński Krzysztof

Delegatami na Zjazd Powiatowy ZOSP RP zostali wybrani:

 1. Brzezin Gustaw Marek

 

 1. Harasim Ryszard
 2. Kastrau Grzegorz
 3. Rawiński Edward
 4. Ruczyński Krzysztof
 5. Tomczyk Zbigniew03

Podczas obrad Delegaci wytyczyli kierunki działania oraz podjęli szereg uchwał. Program działania na najbliższe 5 lat przewiduje między innymi:

–        pozyskiwanie nowych członków,
–        organizowanie szkoleń funkcyjnych OSP i działaczy Związku,
–        wspieranie najsłabszych organizacyjnie oddziałów OSP,
–        nawiązywanie ścisłej współpracy z samorządami terytorialnymi i komendami Państwowej Straży Pożarnej,
–        pozyskiwanie środków finansowych oraz inspirowanie działalności gospodarczej,
–        popularyzacja ochrony przeciwpożarowej wśród młodzieży,
–        wdrażanie nowych regulaminów – aktów prawnych regulujących funkcjonowanie OSP i Związku zgodnie z obowiązującym Statutem Związku,
–        popularyzacja i zwiększanie prenumeraty czasopisma „Strażak”,04
–        podejmowanie działań w celu osiągnięcia wyższej gotowości OSP do działań ratowniczych, w tym powoływania jednostek operacyjno-technicznych (JOT) OSP,
–        rozwijanie dyscyplin sportu pożarniczego,
–        podejmowanie działań w celu pozyskiwania sprzętu do działań ratowniczych,
–        rozwijanie działalności kulturalnej w środowisku,
–        wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych (Internet) do komunikacji – program „System OSP” – (Raport OSP, poczta elektroniczna).

Zjazd  zakończył  nowo wybrany  Prezes  druh Bogusław Fijas.

Źródło: Gmina Ostróda

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.