REGULAMIN – OSTRÓDA REGGAE FESTIVAL 2017

I Informacje ogólne.

1.1.Organizatorem konkursu jest portal Ostrodanews.pl.

1.2. Do konkursu może przystąpić każdy, kto posiada swój prywatny profil na facebook’u. Konkurs ma charakter ogólnopolski.

1.3. Osoba, która wygrała powinna skontaktować się z portalem Ostróda News w ciągu 12 godzin od zakończenia konkursu, w celu ustalenia warunków odbioru nagrody.

1.4. W przypadku, gdy laureat nie nawiąże kontaktu z portalem ostrodanews.pl w czasie określonym w niniejszym regulaminie, organizator dokona ponownego wyłonienia nowego laureata.

II Warunki konkursu

2.1. Konkurs ma charakter ogólnopolski, zaczyna się w dniu 03.08.2017 o godzinie 20:30 i kończy w dniu 07.08.2017 o godzinie 20:00.

2.1. a Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

2.1. b W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie.

2.2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

o udostępnienie (PUBLICZNIE) na swojej tablicy postu z konkursem – będzie nam miło ;),
o polubienie postu konkursowego – będzie nam miło ?
o polubienie portalu Ostróda News na facebook’u,

2.3. Udział w konkursie równoznaczny jest akceptacją regulaminu.

2.4. Udział w konkursie równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

III Nagrody i zasady ich przyznawania

3.1 Nagrodami w konkursie są 3 pojedyncze karnety na Ostróda Reggae Festival 2017.

3.2. Nagroda zostanie przyznana osobom, która spełniły warunki uczestnictwa w konkursie.

3.3. Jury w składzie redaktora naczelnego portalu Ostróda News dokona oceny wykonanych zadań przez uczestników oraz wybierze laureatów konkursu.

3.4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu zakończenia konkursu, po godzinie 20:00.

3.5. Nazwisko osób, które wygrały zostaną opublikowane w terminie określonym w pkt. 3.4. pod postem konkursowym.

IV Postanowienia końcowe

4.1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

4.2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.

4.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.