BEZPŁATNE CENTRUM INFORMACJI NATURA 2000

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych zachęca do skorzystania z bezpłatnych usług Centrum Informacji Natura 2000 utworzonego w ramach projektu „Misja Natura” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.