ŻĄDANIE OKAZANIA DOWODU WKŁUCIA JEST NIELEGALNE

Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii nie uprawniają podmiotów zobowiązanych do przestrzegania określonego tymi przepisami limitu osób do żądania od nich udostępnienia informacji o wkłuciu przeciwko COVID-19. Ewentualne okazywanie dowodów potwierdzających fakt zaszczepienia może się odbywać z inicjatywy […]

KANCELARIA PRAWNA: OBOWIĄZEK NOSZENIA MASKI PRAWNIE NIE ISTNIEJE?

Kancelaria Prawna Lega Artis dokładnie opisała kwestię karania za brak maski. W skrócie: ten ”obowiązek” pochodzi od rozporządzenia a nie ustawy, więc nie może być stosowany jako prawo obowiązujące powszechnie. Druga rzecz: żeby funkcjonariusz mógł ukarać obywatela mandatem za brak maski musi mieć pewność najlepiej podpartą dokumentem, że dany obywatel jest nosicielem choroby zakaźnej.

POLICJANCI WSPÓLNIE Z SANEPIDEM KONTROLUJĄ PUNKTY HANDLOWO-USŁUGOWE

W tym tygodniu policjanci po raz kolejny wraz z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Ostródzie prowadzą wzmożone kontrole placówek handlowo-usługowych. Funkcjonariusze sprawdzają czy przestrzegane są nakazy i zakazy. W trakcie działań policjanci przypominają o zasadach bezpieczeństwa m.in. o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz utrzymywania dystansu społecznego.