CZY WIECIE, ŻE… W OSTRÓDZIE BYŁO LOTNISKO?

Wprawdzie Ostróda portem lotniczym nie została, ale w latach 1912 – 1913 na terenie leżącym za gorzelnią, w miejscu dawnego wojskowego placu ćwiczeń nad Jeziorem Pauzeńskim, zbudowano lotnisko z hangarem na dziesięć samolotów. Miało ono zapewnić powietrzną łączność Ostródy z niemieckimi miastami spoza Prus Wschodnich, było również wykorzystywane do celów wojskowych. Już w 1913 roku […]