NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE OSTRÓDZKIM

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez Powiat Ostródzki, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje. Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi – przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i […]

PONAD 100 000ZŁ NA NIEODPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ W POWIECIE

W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej dotyczącej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2020 pn. „Prowadzenie w 2020 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Powiatu Ostródzkiego”, Zarząd Powiatu w Ostródzie podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 13.11.2019 r. otwartego konkursu ofert: