ŚLIMACZA GÓRA

Trudno dziś ustalić, czy wzniesienie to było dziełem człowieka, czy tworem natury. Wizerunek Ślimaczej Góry zachował się tylko na starych obrazach Ostródy. W okolicy średniowiecznego grodu Ostródy istniał kopiec graniczny, który opisywany jest w dokumentach z 1348 roku. Górował nad miastem, musiał też być znany wędrowcom i kupcom przybywającym w te strony. Kopiec ów przez […]