ŚLIMACZA GÓRA

Trudno dziś ustalić, czy wzniesienie to było dziełem człowieka, czy tworem natury. Wizerunek Ślimaczej Góry zachował się tylko na starych obrazach Ostródy.

W okolicy średniowiecznego grodu Ostródy istniał kopiec graniczny, który opisywany jest w dokumentach z 1348 roku. Górował nad miastem, musiał też być znany wędrowcom i kupcom przybywającym w te strony. Kopiec ów przez mieszkańców Ostródy i okoliczną ludność nazywany był Schneckenberg – Ślimacza Góra.  

Podobne wzniesienia znajdowały się w wielu miejscach Warmii i Mazur. Opisywał je znany historyk Max Toeppen, który żył w XIX wieku. Spora ilość zaokrąglonych wzniesień leżących nad brzegami jezior, na wyspach i na lądzie świadczyć może o dużej ilości mieszkańców tych ziem, o staropruskich plemionach Sasinów, Pomezanów, Warmów i innych. Max Toeppen opisuje, między innymi, wzgórze przy zachodniej granicy wsi Kożuchy Wielkie, kopulastą górę nad brzegiem jeziora Mamry, wzniesienie na wyspie Wielki Ostrów na jeziorze Kisajno. O pagórkach nad jeziorem Śniardwy udzielił informacji Georg Christoph Pisanski. Znajduje się tam kilka wysokich, usypanych ludzkimi rękami wzniesień.

Charakterystyczne jest to, że większość grodów lokalizowana była na wzniesieniach nad brzegami jezior. Naturalną trwałość nadbrzeżnych pagórków wspomagano przez nadsypanie ich wysokości. Czy Ślimacza Góra była takim tworem?

Znaczenie tych miejsc określił Georg Andreas Hellwing. Wzniesienia takie jak Ślimacza Góra były kopcami granicznymi poszczególnych plemion pruskich. Były one strażnicami, z których przekazywano daleko widoczne sygnały świetlne oraz miejscami obronnymi, w których okoliczni mieszkańcy znajdowali kryjówkę i ochronę przed nieprzyjacielem.

Kopiec nazywany Ślimaczą Górą nie zachował się do dziś. Są dwie domniemane lokalizacje tego miejsca. Jedna dotyczy tzw. „Czerwonych Koszar”. W latach 1890 – 1898 rozpoczęto w Ostródzie budowę nowych koszar piechoty. Prawdopodobnie podczas prac ziemnych zniwelowano niemego świadka historii miasta. W jego miejsce powstały nowoczesne, jak na koniec XIX wieku, koszary nazwane na cześć generała Karla von Grolmana – „GrolmanKaserne”. Druga lokalizacja dotyczyć może okolic skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Drwęckiej. Jak wyglądał dawny kopiec? Skąd nazwa Ślimacz Góra?

Wizerunek tego miejsca zachował się tylko na starych obrazach Ostródy. Znane są dwie panoramy miasta z uwiecznioną Ślimaczą Górą. Prezentujemy jedną z nich z 1844 roku. Kopiec graniczny jest widoczny w prawym dolnym rogu obrazu. Łatwo zauważyć wzniesienie z  charakterystyczną ścieżką przypominającą wzór na skorupie ślimaka. Schneckenberg – Ślimacza Góra powinna przetrwać w pamięci miłośników Ostródy jako jeszcze jedna ciekawostka naszego miasta.

Wojciech Gudaczewski

Ślimacza Góra

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.