PILOTAŻOWY PROGRAM USŁUG TELEOPIEKUŃCZYCH DLA SENIORÓW RUSZY TAKŻE W OSTRÓDZIE

Dane demograficzne mówią jasno, że społeczeństwa zachodnie się starzeją. Dotyczy to także Polski, dotyczy Warmii i Mazur. Stąd coraz więcej działań samorządu województwa, aby włączyć się w proces zabezpieczenia potrzeb osób starszych, także wdrażania i promowania nowoczesnych technologii i rozwiązań w zakresie usług opiekuńczych. – Według danych GUS liczba osób w wieku poprodukcyjnym wyniosła na […]