JESZCZE MOŻNA USUNĄĆ AZBEST ZA DARMO

2017 to ostatni rok, kiedy możesz bezpłatnie usunąć azbest z dachu swojego domu, garażu, czy też budynku gospodarczego. Skorzystaj z programu dotacyjnego „Azbest”, który finansowany jest przez NFOŚiGW i WFOŚiGW w Olsztynie. Dzięki dofinansowaniu można usunąć  ten szkodliwy minerał w sposób bezpieczny Dofinansowaniem objęte są również koszty transportu i utylizacji azbestu, który został zdjęty przed […]