BUDOWA DRÓG KRAJOWYCH W ROKU 2019

Rok 2019 na drogach krajowych województwa warmińsko-mazurskiego przyniósł przede wszystkim kontynuację rozpoczętych wcześniej prac budowlanych i projektowych. W tym roku zakończyła się również budowa ostatnich odcinków obwodnicy Olsztyna. Znaczną część tej drogi udostępniono już w roku 2018, ale finisz inwestycji nastąpił w roku bieżącym.

 

  • Finisz obwodnicy Olsztyna GDDKiA 
  • Ponad 155 km  dróg w realizacji
  • Kolejne inwestycje w przygotowaniu

 

 

 

Obwodnica Olsztyna

W lipcu 2019 r. udostępniony został do ruchu ostatni odcinek obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi ekspresowej S51 pomiędzy węzłami Olsztyn Południe i Olsztyn Jaroty. Tym samym obwodnica miasta stała się w całości dostępna dla kierowców.

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/34103/321-obwodnica-Olsztyna-w-calosci-dla-kierowcow

Inwestycja była oddawana do użytku etapami. W grudniu 2018 r. udostępniono odcinek obwodnicy w ciągu DK16 oraz węzeł Olsztyn Wschód wraz z ok. 3 km odcinkiem S16 Olsztyn – Wójtowo. W lutym br. oddaliśmy do użytkowania 9-kilometrowy GDDKiA odcinek obwodnicy Olsztyna pomiędzy  węzłami Olsztyn Wschód i Olsztyn Jaroty.

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/32113/Kolejny-odcinek-obwodnicy-Olsztyna-dostepny-dla-kierowcow

Budowę węzła Pieczewo zakończono w maju, a we wrześniu został oddany do ruchu nowo wybudowany odcinek drogi krajowej nr 53 od węzła Pieczewo do Klewek o długości ok. 2 km, realizowany wraz z obwodnicą Olsztyna w ciągu S51. Stanowi on połączenie DK53 z kierunku Szczytna z obwodnicą Olsztyna. Jednocześnie pełni też funkcję obwodnicy Szczęsnego.

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/33602/Kolejne-polaczenie-Olsztyna-z-obwodnica-gotowe

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/35015/Nowy-odcinek-drogi-krajowej-nr-53-dostepny-dla-kierowcow

Drogi w budowie

Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15

W roku 2019 kontynuowano rozpoczętą w 2018 roku budowę obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK15 o długości 17,7 km. W lutym 2018 r. podpisano umowę na projekt i budowę tego zadania o wartości 392,7 mln zł, a w październiku ruszyły pierwsze prace budowlane.GDDKiA Obwodnica ominie Nowe Miasto Lubawskie od wschodu. Będzie drogą klasy GP o długości 17,7 km, przekroju 2+1. Inwestycja zostanie zrealizowana w systemie „Projektuj i buduj”.  Nowa droga zostanie powiązana z innymi drogami publicznymi przez cztery ronda. Wybudowanych zostanie 13 obiektów inżynierskich: 8 wiaduktów, 1 przejście dla zwierząt górne, 3 przejścia dla zwierząt dolne oraz most nad rzeką Wel.

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/28312/Umowa-na-budowe-obwodnicy-Nowego-Miasta-Lubawskiego-podpisana

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/31020/Ruszaja-pierwsze-prace-na-budowie-obwodnicy-Nowego-Miasta-Lubawskiego

 

Budowa drogi ekspresowej S7 Napierki – Płońsk

 

Na etapie realizacji pozostają cztery odcinki drogi ekspresowej S7 prowadzone przez olsztyński oddział Generalnej Dyrekcji GDDKiA  Dróg Krajowych i Autostrad na terenie Mazowsza.  Umowy na dwa kontrakty na projekt i budowę odcinków drogi ekspresowej, tj. Napierki – Mława (14 km) i Mława – Strzegowo (21,5 km) podpisano w grudniu 2017 r., natomiast w styczniu 2018 podpisano umowy na projekt i budowę 2 odcinków drogi ekspresowej S7 Strzegowo – Pieńki (23,4 km) i Pieńki – Płońsk (13,8 km).

 

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/28019/Podpisanie-umow-na-dwa-odcinki-S7-na-Mazowszu

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/28142/Komplet-umow-na-budowe-S7-miedzy-Plonskiem-a-Warminsko-Mazurskiem

Jesienią 2019 r. rozpoczęły się prace budowlane na trzech odcinkach drogi ekspresowej S7 Mława –Strzegowo, Strzegowo – Pieńki i Pieńki – Płońsk. Budowa obejmuje trzy odcinki drogi ekspresowej S7 na Mazowszu o łącznej długości 57,2 km –  Mława – Strzegowo (ok. 21,5 km),  Strzegowo – Pieńki (ok. 22 km) i Pieńki – GDDKiA Płońsk  (ok. 13,7 km). To trzy z czterech odcinków drogi ekspresowej S7 na terenie województwa mazowieckiego, na które zostały już podpisane umowy na realizację. Ostatni: Napierki – Mława (ok. 14 km) oczekuje na wydanie decyzji ZRID.

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/35002/Ruszyla-budowa-dwoch-mazowieckich-odcinkow-S7

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/35337/Kolejny-ZRID-na-mazowiecki-odcinek-S7

Prace przygotowawcze

S16 Mrągowo – Orzysz – Ełk

Trwają prace nad aktualizacja STEŚ i koncepcją programową dla budowy drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo – Orzysz – Ełk o dł. ok. 80 km. Zadanie obejmuje wykonanie studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego  i koncepcji programowej dla budowy drogi ekspresowej S16. W ramach tego zamówienia wykonawca ma zaktualizować materiały do decyzji środowiskowej obejmujące m.in. inwentaryzację przyrodniczą, ponowną analizę akustyczną i ocenę uwarunkowań bezpieczeństwa ruchu drogowego. Do zadań wykonawcy dokumentacji będzie też należało uzyskanie decyzji środowiskowej dla tej inwestycji oraz opracowanie rozwiązań drogowych i mostowych umożliwiających ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w systemie „projektuj i buduj”.

GDDKiA

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/26772/Umowa-na-dokumentacje-projektowa-S16-podpisana

S16 Borki Wielkie – Mrągowo

 

W sierpniu 2019 r. ogłosiliśmy ponownie przetarg na projekt i budowę S16 Borki Wielkie – Mrągowo. Poprzednie postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą planowaliśmy przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.GDDKiA 

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/34685/Rusza-nowy-przetarg-na-projekt-i-budowe-S16-Borki-Wielkie-Mragowo

Otwarcie ofert nastąpiło 15 listopada 2019 r. O realizację zadania ubiega się siedmiu wykonawców. Najniższą cenę 619,5 mln zł  zaproponowała firma Polbud-Pomorze Sp. z o.o., a najwyższą 869,6 mln zł firma Polaqua Sp. z o.o. Kosztorys GDDKiA to ok. 616,6 mln zł. Obecnie trwa weryfikacja złożonych ofert.

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/35824/Znamy-chetnych-do-budowy-S16-Borki-Wielkie-Mragowo

Planowana inwestycja będzie kolejnym etapem rozbudowy drogi ekspresowej S16. Nowy odcinek  drogi będzie miał długość około 16 km, w tym ok. 13 km w ciągu S16. Przebiegać będzie w okolicach miejscowości Borki Wielkie, Sorkwity, Nowe Bagienice, Bagienice, Marcinkowo, a następnie ominie Mrągowo od strony południowo-zachodniej. Droga na odcinku S16 będzie miała przekrój dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Dostęp do drogi ekspresowej będzie możliwy jedynie poprzez węzły drogowe. Realizacja zadania planowana jest na lata 2020-2023.

 

S5 Ornowo – Wirwajdy

 

W sierpniu 2019 r. ruszył przetarg na budowę drogi ekspresowej S5 na odcinku Ornowo – Wirwajdy.

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/34753/Rusza-przetarg-na-budowe-drogi-ekspresowej-S5-na-odcinku-Ornowo-Wirwajdy

Otwarcie ofert nastąpiło 20 grudnia 2019 r. Realizacją tego zadania zainteresowanych jest ośmiu wykonawców. Najniższą ofertę na kwotę 156 169 081,95 zł złożyło konsorcjum firm NDI Sp. z o.o. (Lider konsorcjum) z Sopotu, NDI SOPOT S.A. Budżet zamawiającego wynosi 169 707 068,46 zł.GDDKiA konsorcjum) z

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/36187/Znamy-chetnych-do-budowy-drogi-ekspresowej-S5-na-odcinku-Ornowo-Wirwajdy

Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie budowa drogi S5 na odcinku Ornowo – Wirwajdy o długości ok. 5 km. W ramach zadania przewidziana jest budowa dodatkowych jezdni obsługujących teren przyległy. Ponadto przebudowane zostaną drogi poprzeczne innych kategorii kolidujące z drogą S5. Będzie to droga o przekroju dwujezdniowym. Powstanie na niej węzeł Ostróda Zachód, cztery wiadukty oraz dwa przejścia dla dużych zwierząt. Inwestycja będzie realizowana w systemie „Projektuj i buduj”, gdyż wykonawca zadania będzie miał również możliwość optymalizacji rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym i wykonawczym. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2020-2023. Budowa odcinka drogi ekspresowej S5 Ornowo – Wirwajdy jest kontynuacją obwodnicy Ostródy. Nowy odcinek ułatwi dojazd z DK16 do istniejącej obwodnicy która docelowo stanie się częścią drogi ekspresowej S5 na odcinku Grudziądz – Ostróda.

Droga krajowa nr 65

GDDKiA

 

W 2019 r. kontynuowano prace nad wykonaniem projektów budowlanych i wykonawczych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla siedmiu odcinków drogi krajowej nr 65  o łącznej długości 59,1 km oraz nad wykonaniem Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Gąski w ciągu drogi krajowej nr 65”. Umowa na realizację tych zadań została podpisana 6 lutego 2018 r.

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/28338/Ruszaja-prace-nad-dokumentacja-projektowa-dla-rozbudowy-drogi-krajowej-nr-65

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.