GMINA GRUNWALD. MILIONY NA MODERNIZACJĘ MUZEUM

Blisko 22 mln zł będzie kosztowała rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku. Inwestycja ma zostać zakończona do 2020 roku. 

W ramach przedsięwzięcia planowana jest rozbudowa, przebudowa i remont budynku dla pozyskania zagospodarowanego terenu wokół Muzeum, holu przestrzeni wystawienniczej, przestrzeni wystawienniczej, wielofunkcyjnych pomieszczeń warsztatowych, pomieszczeń magazynowych – zwłaszcza magazynów muzealiów, w tym magazynów studyjnych przeznaczonych do okresowej prezentacji dziedzictwa kulturowego, pomieszczeń pomocniczych, technicznych
i sanitariatów.

– Grunwald to marka rozpoznawalna nie tylko w regionie czy w Polsce, ale również w całej Europie – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – Dlatego samorząd województwa podjął starania o to, by w tym miejscu powstał nowoczesny obiekt o randze międzynarodowej. Na miarę grunwaldzkiej glorii.

Obiekt w całości przeznaczony będzie na działalność muzealną. Stanowić ma nowoczesne centrum muzealne, uzupełniające i uatrakcyjniające programowo Pola Grunwaldzkie. Przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze

Wizualizacja

uznanym za Pomnik Historii.

– To determinacja samorządu województwa sprawiła, że możemy w ogóle rozmawiać o przebudowie – przyznawał podczas konferencji Szymon Drej, dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. – W sezonie sprzedajemy od 40 do 60 tys. biletów i już teraz wiemy, że dzięki tej inwestycji liczba odwiedzających naszą placówkę zdecydowanie się powiększy.

Inwestycja zakończy się w 2020 roku. Całkowity koszt projektu wynosi 21,8 mln zł, z czego 6,7 mln to wkład własny województwa. Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach POIiŚ to kwota 15,1 mln zł. Autorem koncepcji, projektu budowlanego i projektu wykonawczego jest dr Krzysztof Kozłowski z Pracowni Architektury WAPA w Sopocie.

Projekt rozbudowy muzeum został zapisany w Kontrakcie Terytorialnym.

Plan

W 2010 roku zakończono realizację Etapu I projektu „Grunwald – pole bitwy”, „Grunwald – zespół działań inwestycyjno-remontowo-konserwatorskich i muzealnych związanych z kompleksowym zagospodarowaniem Pól Grunwaldzkich”. Był to jeden z projektów kluczowych w RPO WiM 2007-2013. Za blisko 25 mln zł poprawiono całe otoczenie Pól Grunwaldzkich,

przeprowadzono remont wzgórza pomnikowego i kaplicy pobitewnej, powstały nowe drogi i parkingi, amfiteatr oraz pole namiotowe z niezbędnym zapleczem.

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem – rozpoczęło swoją działalność z dniem odsłonięcia Pomnika Grunwaldzkiego w lipcu 1960 r. w 550. rocznicę bitwy pod Grunwaldem. 1 marca 2011 r. zostało samodzielną instytucją kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Źródło: Wrota Warmii i Mazur

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.