MIŁOMŁYN. DOFINANSOWANIA NA ROZBIÓRKĘ AZBESTU

Informujemy, że w roku 2017 na terenie Gminy Miłomłyn zrealizowane zostało zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miłomłyn”.

Jest ono dotowane na podstawie umowy dotacji zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Kwota dofinansowania obejmuje 85% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pn. „SYSTEM” Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW, Część I – Usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz 35% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

W ramach projektu usunięte zostało 48,95 Mg materiałów budowlanych zawierających azbest z 13 nieruchomości położonych na terenie Gminy Miłomłyn.

wysokość środków zaplanowanych na realizację zadania określona jest na podstawie uchwały budżetowej.

Termin składania ofert na zadanie – do dnia 11 stycznia 2018 r. do godz. 1200
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pokój Nr 202. – osobiście, bądź drogą pocztową.

 

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.