POCZĄTEK DUŻYCH ZMIAN W MPEC? 16MLN POCHŁONIE PIERWSZY ETAP

Miasto ogłosiło zamówienie na Modernizację Ciepłowni Miejskiej w Ostródzie. Etap pierwszy będzie polegał m.in na wdrożeniu potężnego agregatu prądotwórczego.

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją ciepłowni miejskiej w Ostródzie- etap I oraz zakup agregatu prądotwórczego o mocy minimum 200 kW.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

  • opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania odbioru robót budowanych wszystkich branż
  • uzyskanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wszelkich opinii i uzgodnień wynikających z obowiązujących przepisów i niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oraz do realizacji na podstawie opracowanego projektu wszystkich robót budowlanych;
  • przygotowanie kompletu dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę;
  • wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej
  • sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji robót;
  • przeprowadzenie prób, rozruchu technologicznego oraz wymaganych badań, a także przygotowanie dokumentów;
  • niezbędnych do przekazania do użytkowania obiektu powstałego w wyniku przeprowadzonych robót budowlanych;
  • przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej;
  • uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu powstałego w wyniku przeprowadzonych robót budowlanych.

Termin składania ofert to 4 października 2022. Kwota, jaką zamawiający chce przeznaczyć na inwestycje to 16 min 100 tys. zł.

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.