POPRAWA WARUNKÓW REKREACYJNYCH W OKOLICY JEZIORA PERSKIEGO

Miasto ogłosiło kolejny przetarg.

§1. Zamawiający.
Gmina Miejska Ostróda, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Ostróda,
Urząd Miejski w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24, 14100 Ostróda.

§ 2. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje poprawę warunków rekreacyjnych Osiedla Plebiscytowego w Ostródzie w okolicy Jeziora Perskiego, w ramach wykonania zamówienia Wykonawca musi:
a) rozbudować istniejące oświetlenie o 3 nowe słupy zgodnie z załączoną dokumentacją
;
b) zamontować jedną kamerę IP stacjonarną
;
c) wykonać wiatę drewnianą o pow. około 24 m2
;
d) zbudować przebieralni
ę zewnętrzną drewnianą 2,20*1,95* 1,45m;
e) uzupełnić piasek na istniejącej plaży (grubość warstwy piaskowej do usypania wynosi
średnio 30 cm. Powierzchnia około 70 m2)
, z uporządkowaniem terenu ( ok. 500m2).

Termin wykonania zamówienia 60 dni od dnia podpisania umowy.

Określenie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

Wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą.
1. Formularz ofertowy

2. Przedmiar robót plaża

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.
1. Ocenie w n/w kryteriach podlegać będą wyłącznie kompletne oferty.

2. Kryteria wyboru oferty: cena, znaczenie kryterium: 100 %.

3. Opis kryterium: maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę ofertową.

4. Sposób oceny ofert:

oferta najtańsza*

oferta badana x 100,00 punktów x 100 %.

* spośród ofert podlegających ocenie.

5. Jako najkorzystniejsza, zostanie wybrana oferta, która uzyska największą ilość punktów.

Informacje dotyczące składania ofert.

Uwaga!: informujemy, że w związku z problemami technicznymi, nieleżącymi po stronie Urzędu Miejskiego w Ostródzie, na nasze skrzynki nie mogą być dostarczane wiadomości z adresów mailowych znajdujących się na wp.pl.
Termin składania ofert upływa dnia 23.08.2022 r. o godz. 08:00.

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.