W ŁUKCIE STAWIAJĄ NA MIESZKAŃCÓW

Niedawno pisaliśmy o planach gminy Dąbrówno na 2107 rok. Jak się okazuje w Łukcie również władze będą się starać wspierać jednostkę ludzką. Gmina Łukta szuka instytucji czy stowarzyszeń, które pomogą ubogim i zaktywizują społeczeństwo.
Zostały wyznaczone 3 priorytety, pierwszym z nich jest pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania ich szans. Wsparcie ma odbywać się poprzez zbiórkę i wydawanie odzieży oraz sprzętu gospodarstwa domowego poprzez prowadzenie Punktu Wydawnictwa oraz prowadzenie nieodpłatnej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2017 r.: 3 000,00 zł

Drugi priorytet to próba zaktywizowania społeczeństwa poprzez działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Założenia są następujące:

– Rozwijanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy mieszkańców Gminy Łukta.
– Realizowaniu inicjatyw społecznych służących wspieraniu mieszkańców Gminy Łukta.
– Podejmowanie działań kształtujących postawy altruistyczne oraz budujących otwartość i wrażliwość na potrzeby innych członków lokalnej społeczności.
– Organizacja alternatywnych, ukierunkowanych na pomoc innym, form spędzania wolnego czasu.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2017 r.: 3 000,00 zł

Trzeci priorytet ma za zadanie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i głównie ma skupiać się na popularyzacji piłki nożnej i sportów walki w środowisku wiejskim.

Gmina chce aby ogólnie rozumiany dostęp do sportu był łatwiejszy. Ma to się odbywać poprzez organizację turniejów piłkarskich, poprawienie infrastruktury i szkolnictwa oraz zakup sprzętu. W przypadku sportów walki ma być podobnie. Zostaną wyznaczone miejsca do treningów i zostanie sprowadzona kadra pod  okiem której mieszkańcy będą mogli zgłębiać tajniki sztuk walki. Trzeci priorytet zakłada również organizację większej ilości eventów rodzinnych, których przewodnią myślą będzie sport.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2017 r.: 70000 zł

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.