SZPITAL DZIECIĘCY MOCNO DOINWESTOWANY

Nowoczesne i komfortowe oddziały, przyjazne wnętrza, specjalistyczne leczenie, a także zupełnie nowe Medyczne Laboratorium Diagnostyczne – to efekt kolejnego, zakończonego etapu rozbudowy Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.

Kolejny etap rozbudowy Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie składał się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza z nich to rozbudowa bryły A3. W jej efekcie cztery oddziały szpitala rozpoczęły funkcjonowanie w nowych lokalizacjach.

Łącznie prace objęły 5600 m. kw. powierzchni, z czego 3700 m. kw. zostało dobudowane w postaci nowej bryły i dodatkowego 4. piętra do istniejącej części. Kolejne 1800 m. kw. w istniejącym dotąd skrzydle zostało gruntownie przebudowane.

Do nowej bryły przeniesiony został Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii. Inwestycja pozwoliła na zwiększenie liczby stanowisk intensywnej terapii z 9 do 13 – tym samym znacznie wzrósł potencjał szpitala w zakresie leczenia pacjentów wymagających intensywnej terapii. Od początku zeszłego roku szpital funkcjonuje jako Centrum Urazowe dla Dzieci i zabezpiecza leczenie pacjentów z urazami z całego regionu i spoza niego.

Nowoczesną bazę zyskał także Oddział Chorób Zakaźnych dla Dzieci. W przypadku leczenia chorób zakaźnych inwestycja stworzyła możliwość prowadzenia terapii w izolatkach dostosowanych do izolacji oddechowej oraz w 2 specjalistycznych boksach Meltzera, w którym każda sala stanowi izolatkę do izolacji oddechowej z własną łazienką i śluzą.

Zbudowany został też odrębny Zakaźny Punkt Przyjęć, w której przyjmowani są pacjenci z podejrzeniem lub stwierdzoną chorobą zakaźną – takie rozwiązanie znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa epidemiologicznego, co w obliczu panującej epidemii jest kwestią niezwykle ważną.

W nowej bryle znalazł się także 18-łóżkowy Oddział Pediatryczny – izolacyjny dla dzieci do 3. roku życia, Pododdział Neurogenetyki i Chorób Rzadkich oraz 24-łóżkowy Oddział Ortopedyczno-Urazowy z Chirurgią Kręgosłupa wraz z Pododdziałem Pediatrycznym- Reumatologii.

Korzyści płynące z tej inwestycji są ogromne. Przede wszystkim jest to poprawa dostępności i jakości specjalistycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi z ukierunkowaniem na grupy chorób stanowiących główne przyczyny niezdolności do nauki czy przyszłej niezdolności do pracy oraz możliwość dalszego rozwoju świadczeń wysokospecjalistycznych (intensywna terapia dzieci, choroby układu kostno-stawowo-mięśniowego w tym chirurgia kręgosłupa i reumatologia, leczenie chorób zakaźnych, neurogenetyka, leczenie chorób rzadkich u dzieci i in.).

Bardzo ważnym efektem tej inwestycji jest poprawa warunków pobytu w oddziałach zarówno dla pacjentów, jak i ich opiekunów. Oddziały zostały powiększone o ponad trzykrotną bazę dostosowaną do pobytu opiekunów wraz z pacjentami, W nowych oddziałach znajdują się izolatki wyposażone w śluzy i łazienki, na oddziałach znajdują się kuchnie i pokoje dla rodziców i opiekunów, w których można wypocząć i przygotować posiłek, sale chorych są przestronne, oddziały posiadają nowoczesne zaplecze sanitarne. Przestronne korytarze nowych oddziałów pomalowane są w przyjazne kolory.

Drugą częścią zakończonej rozbudowy szpitala było powiększenie bryły A1, dzięki któremu utworzyliśmy nowe, spełniające współczesne standardy Medyczne Laboratorium Diagnostyczne, w tym Pracownię Mikrobiologii i Wirusologii oraz Pracownię Genetyczną i Biologii Molekularnej.]

Dotychczasowa wyeksploatowana stara baza laboratorium z lat 60-tych nie spełniała oczekiwań i wymogów określonych dla współczesnych, nowoczesnych zakładów diagnostyki laboratoryjnej, w tym lokalowych – posiadała zbyt małą bazę w stosunku do rosnącej w tempie wykładniczym liczby wykonywanych badań diagnostycznych, w tym badań specjalistycznych (hematologicznych, koagulogicznych, biochemicznych, alergologicznych, genetycznych, wirusologicznych, immunologicznych, hormonalnych itp.) Wdrożenie w szpitalu leczenia pacjentów z chorobami rzadkimi m.in. w obrębie części twarzowej czaszki, neurorozwojowymi, wadami genetycznymi itp. spowodowało konieczność wprowadzenia odpowiedniej diagnostyki laboratoryjnej, nowej aparatury diagnostycznej, nowych stanowisk pracy dla diagnostów laboratoryjnych.

Dzięki budowie nowego laboratorium możliwe było dostosowanie jego bazy do wymogów nowoczesnego specjalistycznego zakładu diagnostyki laboratoryjnej. Zapewniliśmy lepszą dostępność do diagnostyki laboratoryjnej, komfortowe i bezpieczne warunki pracy personelu, usprawnienie procesów diagnostycznych w zakresie wirusologii i mikrobiologii zakażeń między innymi koronawirusem SARS-CoV 2 oraz innymi wirusami i czynnikami patogennymi.

W związku z rozbudową Pracownia Genetyczna i Biologii Molekularnej ma możliwość poszerzenia oferty badań o techniki biologii molekularnej, wprowadzenie badań wykrywających za pomocą techniki Real-Time PCR zakażenia w min. układu oddechowego, układu moczo-płciowego oraz wykrywające infekcje układu nerwowego, co pozwala na diagnostykę pacjentów z chorobami rzadkimi poprzez izolację odpowiedniej sekwencji genowej.

Warto dodać, że w ramach rozbudowy bryły A1 wybudowana została dodatkowa klatka schodowa, co usprawniło komunikację pomiędzy piętrami usytuowanymi poniżej laboratorium, czyli w Przychodni Specjalistycznej. Dodatkowo każde piętro przychodni uzyskało ok 100 m2 powierzchni, co pozwoli na rozluźnienie jednej z największych w naszym województwie przychodni specjalistycznej udzielającej rocznie ok 250 tysięcy porad specjalistycznych.

Łączny koszt rozbudowy szpitala (obu brył) wyniósł ok. 47,7 mln zł, w tym: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego (18,5mln zł), środki własne szpitala (22 mln zł), Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego (6,5 mln zł), Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie (0,7 mln zł).

Zakończenie kolejnego etapu rozbudowy Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie wpisuje się w ciąg działań kierownictwa szpitala zmierzających do modernizacji całej bazy szpitalnej, w tym całościowej poprawy warunków pobytu w szpitalu. Od 2012 r. zrealizowano w szereg ważnych inwestycji, które służą temu celowi – od tego czasu do chwili obecnej powierzchnia szpitala wzrosła niemal dwukrotnie.

Podczas uroczystości samorząd województwa reprezentowali Gustaw Marek Brzezin (marszałek województwa) oraz Marcin Kuchciński (wicemarszałek województwa).

Źródło informacji: https://www.wssd.olsztyn.pl/

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.