UCHWALONO BUDŻET GMINY OSTRÓDA NA 2017 ROK

Podczas XXVI Sesji Rady Gminy Ostróda w kadencji 2014-2018 uchwalono budżet na rok 2017 zaproponowany przez Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa.

– Jest to budżet realny, taki który zabezpiecza funkcjonowanie samorządu we wszystkich niezbędnych obszarach, zabezpiecza środki na oświatę, drogi, gospodarkę komunalną – mówi Bogusław Fijas.

Planowane dochody w roku 2017 wyniosą 70 609 898,38zł i będą o około 5 mln zł większe od planowanego wykonania w 2016r. Natomiast wydatki budżetowe kształtują się na poziomie 68 804 898,38zł w tym wydatki inwestycyjne 9 234 721,00zł. Wydatki budżetowe będą o ok. 3 mln zł większe od planowanego wykonania w 2016 roku.

Wzorem lat ubiegłych wydatki budżetu na 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 707 622,00zł. Wydatki te pozytywnie wpłyną na poprawę stanu lokalnej infrastruktury. Zmiany zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków są w głównej mierze spowodowane prowadzeniem dotowanego zadania Rodzina 500+.

Główne zadania inwestycyjne w 2017 roku, na które przeznaczono środki to m.in.
– kontynuacja porządkowania gospodarki wodno-ściekowej gminy (Ornowo, Górka, Kątno, Ostrowin, Zwierzewo);
– porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w „aglomeracji Samborowo”, w miejscowościach, Kajkowo, Ruś Mała, Durąg oraz koloniach Grabinek, Wirwajdy, Idzbark;
– przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w m. Kajkowo;
– remont i adaptacja świetlic wiejskich na potrzeby Centrum Aktywności Społecznej;

Warto wspomnieć, że uchwalony budżet Gminy Ostróda na rok 2017 zakłada nadwyżkę budżetową na koniec przyszłego roku na poziomie 1 805 000,00zł., która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań kredytowych. Projekt budżetu Gminy Ostróda na rok 2017 pozytywnie oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie.

Źródło: Gmina Ostróda

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.