UKOŃCZONO REMONT DROGI DO RUDNA

Oddano do użytku kolejną drogę powiatową Smykowo – Naprom – Smykówko (1239N), której przebudowę dofinansowano ze środków wieloletniego programu pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Przebudowa dotyczyła odcinka drogi o długości 2,3 km, a polegała na sfrezowaniu i wzmocnieniu nawierzchni poprzez ułożenie nowych warstw bitumicznych z jednoczesnym poszerzeniem jezdni do 6 m. Łączny koszt inwestycji wyniósł 4.782.534 zł brutto, w tym; dofinansowanie z wieloletniego programu wyniosło 2.378.967 zł, udział finansowy Powiatu to 619.341 zł, a partycypacja partnera – Gminy Ostróda – 1.189.483 zł oraz ZUOK RUDNO – 594.741 zł.

Inwestycję zrealizowano w miesiącach sierpień – listopad 2018 r. Zakres robót obejmował również przebudowę skrzyżowań z inną drogą powiatową i drogą gminną oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. W ramach zadania zostało uporządkowane odwodnienie poprzez udrożnienie rowów i przepustów. W miejsce wyciętych drzew dokonano nowych nasadzeń poza koroną drogi.
Głównym celem programu jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz zwiększenie dostępności transportowej przez tworzenie spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym oraz wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego eliminujących jego największe zagrożenia.
Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki.
W uroczystym przecięciu wstęgi, 4 grudnia 2018 r., uczestniczył Wicewojewoda Sławomir Sadowski oraz przedstawiciele władz Powiatu Ostródzkiego, Gminy Ostróda, Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o., Zarządu Dróg Powiatowych, a także reprezentanci wykonawcy oraz przedstawiciele lokalnej społeczności.

źródło informacji, foto: Małgorzata Guzal
adjustacja: H. Kropidłowski

1 comments

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.