REGULAMIN KONKURSU “ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA”

I Informacje ogólne 1.1.Organizatorem konkursu jest portal Ostróda News (zwany dalej „Organizator”). 1.2. Do konkursu może przystąpić każdy, kto  posiada swój prywatny profil na facebook’u, jest właścicielem kota oraz zamieszkuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zwany dalej „Uczestnik konkursu”). 1.3. Sponsorem nagród jest księgarnia „Zakładka” mieszcząca się przy ul. Czarnieckiego 32 (bunkier u góry) w Ostródzie (zwana […]