NABYWASZ PRAWO DO EMERYTURY W CZERWCU? POCZEKAJ ZE ZŁOŻENIEM WNIOSKU DO LIPCA – ZYSKASZ NA WYŻSZEJ EMERYTURZE

Jeśli powszechny wiek emerytalny osiągasz w czerwcu, być może warto poczekać z wnioskiem i złożyć go nieco później. Dzięki temu możemy zyskać na wysokości świadczenia nawet 10%. Czerwiec to najmniej korzystny miesiąc dla przyszłych emerytów.  Wszystko z powodu waloryzacji składek i kapitału początkowego.