PRZEPISY UE. TRZEBA BĘDZIE ZGŁASZAĆ PRZEWOŻONE PIENIĄDZE

3 czerwca 2021 r. wchodzą w życie przepisy UE, które rozszerzają obowiązki m.in. osób przewożących pieniądze przez granicę. Jeśli będzie to kwota co najmniej 10 000 euro, to przy wjeździe i wyjeździe z UE trzeba będzie złożyć deklarację tych środków właściwym organom celnym Służby Celno-Skarbowej lub organom Straży Granicznej. Środek lokomocji nie ma tu znaczenia.

WCZORAJ WESZŁY SUROWSZE PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO

1 czerwca weszły w życie nowe przepisy o ruchu drogowym. Kierowca, który prowadząc na „podwójnym gazie” zabije np. przechodnia, trafi do więzienia na minimum dwa lata. To tylko jedna z ważnych zmian. Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości do tej pory sądy miały zbyt mało narzędzi, by skutecznie walczyć z piratami drogowymi i skazywały ich zbyt pobłażliwie. – […]