RURA POD J. DRWĘCKIM: BURMISTRZ SIĘ ODCINA, PWIK NIE POSIADA ŚRODKÓW

Burmistrz Michalak i ”Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Ostróda” udzielili odpowiedzi na pytania, które dotyczyły planów budowy rury kanalizacyjno-wodociągowej pod dnem Jeziora Drwęckiego. Przypominamy, że owa rura miałaby początkowo dostarczać wodę i odprowadzać ścieki z budowanego blokowiska przy ul. Wypoczynkowej w Wałdowie, ponieważ to w jego okolice zostałaby poprowadzona.

Temat został już poruszony na początku marca(klik) i poniższe odpowiedzi są poniekąd jego kontynuacją.

Burmistrz na pytanie dotyczące ewentualnej budowy odpowiedział lakonicznie i krótko, czyli w swoim stylu – zupełnie jakby tak duża inwestycja nie miała znaczenia dla miasta, którym on sam zarządza:

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące rury kanalizacyjnej, która ma zostać poprowadzona po dnie Jeziora Drwęckiego informuję, że jako Burmistrz Miasta Ostróda nie planowałem i nie planuję realizacji takiej inwestycji.

Krótkie pismo Burmistrza sugeruje, że opracowanie koncepcji budowy rury i jej sfinansowanie miałoby być inicjatywą wyłącznie po stronie PWiK, a mówimy tutaj o wydatku około 2 000 000zł. Włodarz jednak zdecydował, by nie wypowiadać się szerzej.

Z kolei, PWiK Ostróda w swoim piśmie potwierdziło utworzenie koncepcji, zaznaczając przy tym potrzebę inwestycji ze względu na rozwijającą się aglomeracje miasta:

(…) dysponujemy koncepcją połączenia Osiedla Drwęckiego i miejscowości Wałdowo siecią wodociągową i kanalizacyjną od ul. Wypoczynkowej do ul. Jaracza i ul 11-go Listopada, metodą przewiertu sterowanego pod dnem jeziora Drwęckiego. Ze względów finansowych nie weszła ona do realizacji. Biorąc pod uwagę rozbudowę aglomeracji Ostróda w tamtym obszarze Spółka musi rozważać opcje dwustronnego jej zasilania.

Spółka Miejska PWiK nie uzyskała wsparcia ze strony samorządów – zarówno Miasta, jak i Gminy Wiejskiej, która z pewnością bardzo by skorzystała na wybudowaniu rury pod dnem Jeziora Drwęckiego, ponieważ na jej terenach, powstałaby możliwość łatwiejszego ich skanalizowania. Nie trzeba też dodawać, że grunty uzbrojone bądź takie, które uzbroić łatwo – zyskują na wartości.

Reklama Wyborcza

Według ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków to Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny.

Według oceny ostródzkiej spółki wodociągowej, Osiedle Drwęckie, jak i sąsiadujące z nim zabudowy we wsi Wałdowo wymagają usprawnienia infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej.

Ta sama ustawa mówi też że:

  • Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy.
  • W razie wspólnego wykonywania przez gminy zadania, o którym mowa w ust. 1, określone w ustawie prawa i obowiązki organów gminy wykonują odpowiednio właściwe organy, przykładowo związku międzygminnego;
  • Gmina ustala kierunki rozwoju sieci w strategii rozwoju gminy lub strategii rozwoju ponadlokalnego

Wobec powyższego, ten ”oficjalny” brak uczestniczenia samorządów w inwestycji jest raczej mało prawdopodobny, bądź też samorządy chcą uniknąć ewentualnych konsekwencji jej wykonania.

Naszym zdaniem spółki miejskie, jak i organy je kontrolujące powinny informować donioślej i stosunkowo wcześnie mieszkańców o planach tak drogich i istotnych inwestycji. Przykładowo, dyskusji mógłby zostać poddany podział kosztów, możliwe zagrożenia jakie niesie ze sobą rura odprowadzająca ścieki pod jeziorem czy też miejsce docelowe jej pociągnięcia.

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.