MIASTO WALCZY O DOFINANSOWANIE 3 INWESTYCJI

Obecnie w trakcie oceny pozostają trzy wnioski o dofinansowanie złożone do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

1) „Urządzenie strefy aktywności rodzinnej w Ostródzie” zakłada nadanie nowych funkcji terenom przy ul. Słowackiego. W celu atrakcyjnego wykorzystania przestrzeni publicznej założono remont nabrzeża Jeziora Drwęckiego, urządzenie integracyjnego placu zabaw (przystosowanego dla dzieci z niepełnosprawnościami ruchowymi), wykonanie ciągów pieszych i ścieżki rowerowej, urządzenie rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego, parku linowego, utworzenie wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego (np. rowerów dla dzieci oraz dorosłych czy kajaków), strefy grillowej oraz minibiblioteki plenerowej. Wartość projektu opiewa na 2.100.000,00 zł, a wnioskowana kwota pomocy to 1.785.000,00 zł.

2) „Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zakłada stworzenie w mieście kompleksowej sieci ścieżek rowerowych, w tym budowę ścieżki wokół jeziora Sajmino oraz ścieżki łączącej nabrzeże jeziora Sajmino i Jeziora Drwęckiego. Długość zaprojektowanych ścieżek wynosi łącznie ponad 7,5 km. W ramach projektu wzdłuż ścieżek mają zostać zainstalowane elementy małej architektury, w tym: wiaty rowerowe, stojaki rowerowe, podpórki dla rowerzystów, samoobsługowe stacje naprawy rowerów, a także wiaty rekreacyjne i częściowe oświetlenie na ścieżce wokół jeziora Sajmino. Wartość projektu to 4.327.149,66 zł, a wnioskowana kwota dotacji wynosi 3. 504.558,51 zł.

3) „Kompleksowa termomodernizacja szkół podstawowych w Ostródzie” ma na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla i zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
W ramach projektu mają zostać przeprowadzone prace termomodernizacyjne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Armii Krajowej oraz budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego. Prace przewidują ocieplenie zewnętrznych ścian, stropów nad ostatnią kondygnacją i stropów nad piwnicami, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymianę wewnętrznej instalacji c.o. oraz montaż kolektorów słonecznych. Szacowany całkowity koszt inwestycji wynosi 2. 337. 728,70 zł, a wnioskowana kwota dofinansowania to 1. 860. 930,47 zł.

źródło: UM

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.