W ŁUKCIE I MOSTKOWIE OCIEPLĄ SZKOŁY

W dniu 30.01.2017 r.  Gmina Łukta złożyławniosek o dofinansowanie projektU „Termomodernizacja Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Łukcie”.

Projekt dotyczy budynku szkoły w Łukcie i budynku szkoły w Mostkowie. Zakres inwestycji obejmuje:

– docieplenie ścian i stropodachów,

– wymianę nieszczelnej stolarki okiennej i drzwiowej,

– -modernizację instalacji centralnego ogrzewania (wraz z wymianą kotła na biomasę w Mostkowie),

– montaż instalacji solarnej,

– modernizację wentylacji mechanicznej (w Łukcie),

– modernizację oświetlenia na energooszczędne.

Ogólny koszt inwestycji wynosi  5 159 680,40 zł brutto, a dofinansowanie będzie wynosiło 80% kosztów kwalifikowanych.

Projekt został złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej: Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00, Działanie: RPWM.04.03.00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie: RPWM.04.03.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.

W przypadku otrzymania dofinansowania w szkołach zmniejszą się koszty eksploatacyjne oraz emisja  substancji zanieczyszczających atmosferę, nastąpi również poprawa estetyki obiektów i komfortu ich użytkowania.

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.