15 DRÓG Z TERENU POWIATU OSTRÓDZKIEGO ZAKWALIFIKOWANYCH DO WSPÓŁFINANSOWANIA

15 wniosków z terenu naszego powiatu znalazło się na liście zakwalifikowanej do współfinansowania w ramach PROW 2014 – 2020 na budowę lub modernizację dróg lokalnych. 5 sierpnia Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego dokonał wyboru operacji poprzez zatwierdzenie listy zakwalifikowanych do współfinansowania.  

Poniżej podajemy szczegółowe informacje wraz z listą projektów zakwalifikowanych z naszego powiatu. Zaznaczyć należy, że w ramach dostępnych środków nie dla wszystkich musi wystarczyć pieniędzy. Wnioski będą dofinansowywane według listy, a więc czym więcej uzyskanych punktów, a co za tym idzie wyższa pozycja na liście, tym pewniejsza realizacja projektu.

Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego wpłynęło 317 wniosków. Pozytywny wynik weryfikacji uzyskały 292 wnioski na łączną kwotę 202mln 135tys 118 zł.

Po dokonaniu oceny wniosków o przyznanie pomocy sporządzono listę operacji w kolejności wynikającej z ilości uzyskanych punktów. Lista została zatwierdzona przez Zarząd Województwa.

Dostępny limit środków dla województwa warmińsko-mazurskiego dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w okresie trwania Programu wynosi 30 000 000 euro.

Umowy o przyznanie pomocy na realizację operacji będą zawierane w kolejności wynikającej z zatwierdzonej listy operacji w ramach środków dostępnych dla województwa warmińsko-mazurskiego.

Beneficjentami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania były: gminy, związki międzygminne, powiaty oraz związki powiatów. Pomoc będzie przyznawana na operacje w zakresie budowy, przebudowy lub zmiany nawierzchni dróg gminnych, powiatowych lub wewnętrznych

Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dla naboru od 22 lutego do 31 marca 2016 roku. (wg miejsc na liście)

16. Gmina Grunwald – Przebudowa drogi gminnej Szczepankowo – Domkowo

Całkowity koszt operacji – 3 073 401,27

Wnioskowana kwota pomocy – 1 955 605,00

 

32. Gmina Grunwald – Zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 155006N relacji droga powiatowa Nr 1924N – Korsztyn

Całkowity koszt operacji – 706 637,99

Wnioskowana kwota pomocy – 449 633,00

 

110. Gmina Miłakowo – Utwardzenie nawierzchni drogi nr 151526N w Miłakowie oraz modernizacja chodnika

Całkowity koszt operacji – 1 575 873,96

Wnioskowana kwota pomocy – 1 002 728,00

 

111. Gmina Miłomłyn – Przebudowa ulicy Potockiego w Miłomłynie – etapy I i II

Całkowity koszt operacji – 1 424 300,86

Wnioskowana kwota pomocy – 906 281,00

 

118. Powiat Ostródzki – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo na odcinku Bramka-Bożęcin

Całkowity koszt operacji – 4 358 694,09

Wnioskowana kwota pomocy – 2 773 437,00

 

127. Gmina Miłomłyn – Przebudowa drogi gminnej nr 149002N Majdany Wielkie – Bynowo

Całkowity koszt operacji – 1 300 802,82

Wnioskowana kwota pomocy – 827 700,00

 

172. Gmina Dąbrówno – Przebudowa dróg gminnych położonych w miejscowościach Samin, Saminek i Wierzbica na  terenie gminy Dąbrówno
Całkowity koszt operacji – 1 028 363,30
Wnioskowana kwota pomocy – 654 347,00

 

200. Gmina Ostróda – Przebudowa nawierzchni drogi Reszki – Osada

Całkowity koszt operacji – 1 529 464,25

Wnioskowana kwota pomocy – 973 198,00

 

229. Gmina Łukta – Zmiana nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łukta (ul. Kościelna)

Całkowity koszt operacji – 200 855,28

Wnioskowana kwota pomocy – 127 804,00

 

241. Gmina Morąg – Budowa drogi gminnej we wsi Kalnik w Gminie Morąg

Całkowity koszt operacji – 1 163 433,52

Wnioskowana kwota pomocy – 740 292,00

 

255. Gmina Małdyty – Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1182N do osady Gumniska Wielkie

Całkowity koszt operacji – 377 917,51

Wnioskowana kwota pomocy – 240 468,00

 

270. Gmina Ostróda – Przebudowa nawierzchni drogi Lubajny-Nowe Siedlisko- Zwierzewo

Całkowity koszt operacji – 903 675,73

Wnioskowana kwota pomocy – 575 008,00

 

284. Gmina Łukta – Zmiana nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łukta (ul. Cicha i Poprzeczna)

Całkowity koszt operacji – 316 938,58

Wnioskowana kwota pomocy – 201 668,00

 

288. Gmina Małdyty – Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1928N do cmentarza w Jarnołtowie

Całkowity koszt operacji – 309 365,54

Wnioskowana kwota pomocy – 196 849,00

 

289. Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1239N Smykowo-Naprom Etap II – w km 0+004,50-2+247,60

Całkowity koszt operacji – 4 363 994,45

Wnioskowana kwota pomocy – 2 776 809,00

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.